Қаржы, салық және салық салу, банк ісі, ақша несие және қаржы

Негізгі қорлардың экономикалық мәні мен маңызы

Кәсіпорынның бірқалыпты функционалды жұмыс істеуі, ең алдымен, қолда бар керекті еңбек құралдары мен көздерінің болуымен тығыз байланысты. Осындай  құралдардың  көзі ретінде  негізгі  қорларды жатқызуға  болады. Өнеркәсіптік кәсіпорынның өндірістік үрдісінің үзіліссіз жүзеге  асырылуы  тек  қана  негізгі  қорлардың  іс  жүзінде  ықпалыменен болады.
Негізгі қорлар – өндіріс процесіне бірнеше рет қатысатын, өзінің   бастапқы құнын сақтай отырып, дайын өнімге біртіндеп ауыстыратын өндірістік қорлардың бір бөлігі [2, 91б].
Экономикалық әдебиеттерде негізгі өндірістік қорлардың  анықтамаларының бірнеше түрлері көрсетіледі. Соның ішінде кеңінен таралған  нұсқаларын ұсынуға болады:
Кәсіпорынның негізгі өндірістік қорлары – еңбек құралдарының құндылық  белгісі. Негізгі қорларды басты белгісі сыртқы нысанын өзгертпейді және өнімге өзінің құнын біртіндеп ауыстырады: өндірістік циклдардың  қатарының өтуімен немесе бөліктермен, тозу мөлшеріне қарай ауыстырады.

Читать полностью »

ҚР экономикасындағы шағын және орта бизнестің рөлі

Әлемдік тәжірибе шағын және орта бизнестіңэкономикадағы рөлі бағалауға клмейтіндей жоғары екнің көрсетіп отыр. Ал мемлекет өмірінің барлық салаларына әсерін тигізеді: жұмысшылар саны бойынша, өндірілетін тауарларының көлемі бойынша, орындайтын жұмыстары мен көрсететін қызметтері бойынша жекелеген елдерде шағын және орта бизнес субъектілері маңызды рөль ойнайды. Экономика үшін шағын кәсіпорындардың толықтай қызметі оның икемділігінартырытын маңызды сұрақтар болып табылады. Тіпті, шағын және орта бизнестіңдаму деңгейіне байланысты, мамандар елдердің өзгермелі экономикалық жағдайға бейімделу мүмкіндіктерін жталдайды. Қазақстан үшін шағын бизнестің қалыптасуы жоғары дамыған қоғамға, жоғары дамыған экономикаға өтетің көпір болуы қажет. Қиыншылықтар мен сәтсіздіктерге қарамастан шағын және орта бизнес даму үстінде, экономиклық, әлеуметтік, ғылыми-технологиялық мәселелерді щеще отырып қарқын алуда. Шағын және орта бизнесті дамыту келесі мәселелерді шешеді:

Читать полностью »

Үстеме шығыстарды бөлу ставкаларын есептеу және пайдалану

“Үстеме шығыстарды бөлу ставкаларын есептеу және пайдалану”
ЖОСПАР:
1. Халықаралық тәжірибеде үстеме шығыстардың құрамы.
2. Үстеме шығыстарды тарату ставкалары туралы түсінік, түрлері және есептеу тәртібі.

1. Халық аралық тәжірибеде үстеме шығыстар екі топқа бөлінеді:
1. Жабдықтарды күтіп ұстау мен пайдалану шығыстары
2. Жалпы өндірістік (цехтық) шығыстар
Жабдықтарды күтіп ұстау мен пайдалану шығыстарының құрамы:
• Өндірістік жабдықтардың тозуы
• Ағымдағы жөндеу және техникалық қызмет көрсету
• Өтын мен электрқуаты
• Жабдықтарды күтетін жұмысшылардың еңбек ақысы мен аударымдар
• Көмекші өндірістің қызметі
• Бірмезгілдік шығыстар
• Өзге де жабдықтарды пайдалану шығыстары
Жалпы өндірістік (цехтық) шығыстардың құрамы:
• Цехтық персоналдың еңбек ақысы мен аударымдар
• Өндірісті ұйымдастыру мен даярлау
• Өндірістік мақсаттағы негізгі құралдардың амортизациясы
• Өндірістік мақсаттағы негізгі құралдарды жөндеу
• Өндірістің коммуналдық қызметтері
• Өндірістік негізгі құралдарға төленетін жалгерлік ақы

Читать полностью »

Қазақстан Республикасының банк жүйесінің даму мәселелерін қарастыру

Қазақстан Республикасының банк жүйесінің даму мәселелерін қарастыру себебі, бұл халқымыздың өсіп өркендеуіне, экономикасының дамуына тигізетін пайдасы зор.  Біз осы саланың келешек мамандары ретінде банк жүйесінің қазіргі кездегі даму проблемалары мен тенденциялары арқылы оның тиімділігін көрсетуді мақсат еттік.

Жұмыстың негізгі мақсаты банк жүйесінің қалыптасу және даму, банктерді дамыту жолындағы қолданған реформаларды қарастырамыз.  Отандық экономиканы реформалаудың қазіргі уақытындағы сатысында тиімді, нәтижелі және перспективалы бағыттардың бірі банк жүйесінің дамуы болып табылады.

Читать полностью »

«КӘСІПОРЫН ЭКОНОМИКАСЫ» пәні бойынша қашықтықтан оқыту бөліміне арналған

КІРІСПЕ

Қазақстан Республикасында жүргізілетін экономикалық реформалар кәсіпорынның құқықтық, қаржы-экономикалық және әлеуметтік жағдайын, оның экономика жүйесіндегі мәртебесін бірталай өзгертті. Нарықтың экономика жағдайында, мемлекеттік меншікке негізделген кәсіпорынның халық шаруашылығының бұрын артықшышылықты болған барлық салалардың орнында, не мемлекеттік мүліктік шаруашылық жүргізу құқығына, не өндіріс құралдарына жеке меншікке негізделген миллиондаған кәсіпорындар пайдалы қызмет етуде. Тұрақты қалыптасып жатқан нарықтық механизм кәсіпорынды мемлекетпен (бюджетпен) шаруашылық әріптестермен, бәсекелестермен және жалдамалы жұмысшылармен жаңа қатынастарға қояды. Кәсіпорынның қызмет жүргізуінің экономикалық еркіндігімен қоса жаңа экономикалық-құқықтық реттеушілер белгіленеді. Бұл реттеушілер әрекетінің механизмін білу тек кәсіпорын басшыларына ғана емес жұмысшыларға да қажет.
Қазіргі кезде Қазақстан Республикадағы нарықтық қатынастар қалыптасу жағдайында барлық экономикалық салалардағы кәсіпорындарда қызмет тиімділігін көтеру және эконономикалық жұмыстың тұрақтылығы ең маңызды міндеті болып табылады. Осыған байланысты кәсіпорын қызметінің сандық сипаттамасы өндіріс тиімділігін және шығынды анықтау әдістерін пайдалануды менеджер мен экономистің жұмыстарында болу керек. Экономикалық кадрларды даярлау барысында шетел әдістемесін пайдалана отырып негізгі және айналым капиталын пайдалануды сандық талдау әдістерін, кәсіпорында еңбекақы төлеуді ұйымдастыруын, кәсіпорынның экономика тиімділігін бағалау әдістерін, өнім өндіріс шығынын есепке алу әдістерін студенттерге оқып білу керек. «Кәсіпорын экономикасы» пәні кәсіпорын қызметі, шаруашылық шешімді әзірлеу және қабылдау процесі табылатын өзіндік экономикалық пәні болып табылады.
Пәнінің әдістемелік негізі болып диалектикалық әдіс табылады. Кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметінің әр түрлі аспектілері өзара байланыс пен даму үстінде талданады. Диалектикалық әдіс негізінде «Кәсіпорын экономикасы» пәнін беруде жеке әдісі кеңінен пайдаланылады. Олардың қатарына экономикалық талдау мен синтез, баланстық, жүйелік әдіс, әр түрлі болжамдық, экономика-математикалық және басқа да әдістер жатады.
толық нұсқасын [email protected] дан ала аласыз!!!

Читать полностью »

Жер салығы.

Меншікке салынатын салықтар: жер салығы
Жер салығына жалпы сипаттама және оның құрылу ерекшеліктері
ҚР-нда әртүрлі жер санаттары бойынша жер салығын есептеу ерекшеліктері
Жер салығына жалпы сипаттама және оның құрылу ерекшеліктері
ҚР-ның Жер кодексінің 9 бабына сәйкес Қазақстанда жерді иелену және жерді пайдалануға ақы төленеді; жер үшін ақы жер учаскесінің сапасына, орналасуына және сумен қамтамасыз етуіне байланысты анықталатын жер салығы нысанында алынады.
Жер салығы – меншікке салынатын салықтардың ішіндегі ең негізгі, ауқымды, маңызы жағынан ерекшесі. Жер салығы жер иеленушілер мен жер пайдаланушылар төлейтін тікелей, оның ішінде нақты салықтардың қатарына жатады. Ол жергілікті бюджеттің бекітілген салықтарының бірі. Нарықтық экономикасы дамыған елдерде жер салығы көбінесе дербес салық ретінде қарастырылмайды, тек жер құны (баланстық құны) мүлікке салынатын салықтың жалпы сомасына енеді.

Читать полностью »

Шағын бизнесті басқарудың экономикалық механизмдерін жетілдіру

Шағын бизнес кәсіпорнының дамуы Қазақстан экономикасындағы жүзеге асырылған реформаларының бірі болып табылады. Үлкен мөлшердегі инвестицияны қажет етпейтін  осы кәсіпорындар ғана әлеуметтік тұрақтылық кепілі, нарықтық кеңейту шаралары және елдегі бәсекеқабілеттілікті жоғарылату қайнар көзі болып саналады.

Қазіргі кезде бұл касіпорындарды дамыту, алдымен қаржылық қамтамасыз ету және қаржылық — несиелік талдауды іздеу проблемаларымен байланыстырылады. Жаңашыл шарттарға сәйкес шағын кәсіпорын капиталының негізгі қайнар көзі болып бұрынғысынша жеткіліксіз меншік ресурстары қалады. Бұл шағын бизнес кәсіпорнының несие нарығына және жоғарғы пайыз мөлшерлемесі жағынан бағалы қағаздар нарығына қатысуындағы, әртүрлі мемлекетік емес бағдарламалардың , қорлардың және үкіметтік ұйымдардың қаржылық ресурстарға шектеулер қоюының нәтижесі болып табылады.

Читать полностью »
1Referat.kz сайтында кез-келген тақырыпқа мәліметтер, қазақша рефераттар, курстық жұмыстар жинақталған. Барлық мәліметтер тегін. Керек мағлұматты Жүктеп (Скачать) немесе Көшіріп (Скопировать) ала аласыз.

Наш сайт — это огромная Коллекция рефератов, курсовых работ, дипломных работ. Все материалы на сайте бесплатные. Нужную работу вы можете, скачать или скопировать.
Сайт картасы