Өндіріс, Өнеркәсіп, Құрылыс, Мұнай-газ, Электротехника

МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Мазмұны

Кіріспе. 4
Негізгі бөлім. 6
Емтихан сұрақтарының тізімі 11
Ұсынылатын әдебиеттердің тізімі 14

Читать полностью »

Оборудование ШСНУ

Насосный способ добычи нефти наиболее распространен. Опасность травмирования персонала при обслуживании сква¬жин, эксплуатируемых этим способом, связана в основном с наличием движущихся частей станков-качалок и необходи¬мостью выполнения различных операций по проверке техни¬ческого состояния, изменению режима работы и ремонту назем¬ного оборудования. К числу таких операций относятся, напри¬мер, работы по замене клиновидных ремней, снятию и установке канатной подвески, измене¬нию длины хода и числа кача¬ний балансира станка-качал-ки, а также по замене балан¬сира, редуктора и других час¬тей станка-качалки.

Читать полностью »

Трансформаторлардың жарамсыздыгы, оның белгілері мен себептері

Трансформаторлардың ағымдық жөндеуікелесі мерзімдерде жүргізіледі: орталық бөлетін станциялардың трансформаторларын -жергілікті нүсқаулықтар бойынша, бірақ, жылына кемінде бір рет; қалғандарын — қажет болуына қарай, 3 жылда 1 рет.

Подстаниялардың трансформаторларының күрделі жөндеуі пайдалануға берілген соң 6 жылдан соң, жүргізеді, ал қалған жөндеулер трансформаторлардың өлшемдерінің нэтижелері мен жағдайына байланысты қажет болғанда жүргізіді.

Читать полностью »

Ағымдық жөндеу кезіндегі жұмыстардың типтік көлемі

Ағымдық жүмысының көлеміне тексеру мен техникалық қызмет көрсету бойынша қарастырылған жүмыстар кіреді, сонымен қатар:

Трансформаторлармен автотрансформаторлар үшін — кезекті тексеру кезінде байқалған ақауларды жою, барлық оқшауларды майлау, кеңейткішті ластағыштардан тазарту жэне трансформатор майын күю, барлық болтты қосылыстарды тарту, майды көрсеткінті бүзу жэне тазарту, кернеуді қосу-сөндіру қүралының жүмысын тексеру, автотрансформаторлардағы қосу-сөндірі механизмінің жүмысын тексеру жэне жөндеу, салқындататын қондырғыларды тазалау жэне жөндеу,жөндеуге дейін жэне одан кейін орамдардың оқшауларының кедергісін өлшеу, трансформатор майын сынау.

Читать полностью »

Трансформаторларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу

Трансформаторлардың, аппаратураларымен күштік қайта шығарғыштарга техникалық қызмет көрсету көлеміне келесі жүмыстар
кіреді:

  • жергілікті шарттарға байланысты айына бір рет кестеге сэйкес жабдықтарды тексеріп отыру; негізгі категорияға жатқызылатын энергетикалық жабдық, сонымен қатар, ылғалдылығы жоғары жэне агрессивті орталарда жүмыс істейтін жабдықтар үшін тексеру айында кемінде 2 рет жүргізіледі;
  • тэулік сайын жабдықтарды түрақты кезекшілікпен тексеру. Жергілікті нүсқаулықта оперативтіперсонал үшін эр ауыр сым тексеріп, қарап отыратын жабдықтардың нақты қүрамы көрсетіледі. Бүл кезде түнгі уақытта да айына бір рет тексеру

    Читать полностью »

_ 1000 В дейінгі электраппараттарын жөндеу

Қолмен істейтін аппараттар мен релелерді жөндеу. Рубильниктерді тазалау үшін темір щеткалар жэне жылтырату үшін образивті қағазбенен тазалаймыз. Олардың аяқтары зақымдалған жағдайда оларды балғамен түзетеміз. Пышақтарының түзулігін арнайы түзу темірмен тексереміз. Бүкіл үзындығы бойынша оның түзулігі 0,2мм-ден аспауы керек. Жылжымалы қосқыштардың бүтіндігін тексеру, пышақтарды үстап түратын механизмдердің зақымдағандарын жаңасымен ауыстыру.

Барабанды контралерді тексеру үшін доға өшіргіш камераларын жэне қабырға аралық қосылыстарды шешеді. Қосылған жерлердегі ерітінділерді егеумен немесе щеткамен тазартамыз. Қатты зақымданған байланыстарды ауыстырады. Пружиналардың байланыстарды қысып тұруын тексереді, босатылымдарын жаңа пружиналарға ауыстырады.қатыру детальдарын асбесті цементті қабырғаларын тартады. Олардың оқшаулығын тексереді. Егерде оқшаулағыш талапқа сай болмаса, оны ауыстырады.

Читать полностью »

Электр аппараттарын жөндеу

Ағымдық жөндеу келесі операциялардан түрады:

1)          топсаларды, осьтерді жуып шайу тазалау жэне бүзу;

2)    қүрастыру түйіндерімен детальдарды үқыпты тексеру;

3)          қүрастыру түйіндерінің кемшіліктерін тауып, ақауларын жою;

4)    беткей байланыстарының ақауларын жою, бір мезгілде   қосылуды реттеу жэне тексеру, түйісу тығыздығын, қосылудың ажырауы мен қосылуын бақылау;

Читать полностью »

3 страниц1231Referat.kz сайтында кез-келген тақырыпқа мәліметтер, қазақша рефераттар, курстық жұмыстар жинақталған. Барлық мәліметтер тегін. Керек мағлұматты Жүктеп (Скачать) немесе Көшіріп (Скопировать) ала аласыз.

Наш сайт — это огромная Коллекция рефератов, курсовых работ, дипломных работ. Все материалы на сайте бесплатные. Нужную работу вы можете, скачать или скопировать.
Сайт картасы