Трансформаторларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу


Скачать/Жүктеу

Трансформаторлардың, аппаратураларымен күштік қайта шығарғыштарга техникалық қызмет көрсету көлеміне келесі жүмыстар
кіреді:

 • жергілікті шарттарға байланысты айына бір рет кестеге сэйкес жабдықтарды тексеріп отыру; негізгі категорияға жатқызылатын энергетикалық жабдық, сонымен қатар, ылғалдылығы жоғары жэне агрессивті орталарда жүмыс істейтін жабдықтар үшін тексеру айында кемінде 2 рет жүргізіледі;
 • тэулік сайын жабдықтарды түрақты кезекшілікпен тексеру. Жергілікті нүсқаулықта оперативтіперсонал үшін эр ауыр сым тексеріп, қарап отыратын жабдықтардың нақты қүрамы көрсетіледі. Бүл кезде түнгі уақытта да айына бір рет тексеру

-     жүргізілуі қарастырылуы керек;

 • жабдықтың жүмыс тэртібін күнделікті бақылау, соның ішінде, жүктеулерге, олардың ПТЭ жэне ПТБ талаптарына сэйкестілігі, дайындаушы халық жэне жергілікті нүсқаулықтарға сай болуы тиіс;
 • жабдықты арнайы тоқтатуды қажет етпейтін үсақ жөндеу (сыртқы беткейлерді тазарту; контакттармен қатыруларды тарту, шығу параметрлерін реттеу, қорғанысты реттеу және т.б.);

•   ПТЭ жэне ПТБ талаптарына және жергілікті нүсқаулықтарға сай апатты жағдайларда жабдықтарды сөндіру; Техникалық қызмет көрсету жэне кесте бойынша тексеру көлеміне өз бетінше операциялар сияқты келесі жүмыстар кіреді;

-  термометрлер,   монометрлер,   вакууметрлердің   көрсеткіштердің, май толтыратын аппараттарда майдың деңгейін бақылау;

 • майдың ағып кетпеуін тексеру, үздіксіз майды тазартып отыратын май тазалағыш қондырғыларының жағдайын, термосифонды сүзгіштерді жэне ылғал сіңіретін патрондарды, сонымен қатар май жинайтын қондырғыларды тексеру;
 • оқшаулардың жағдайын, шаңның жарықтың болмауын жай көзбен тексеру, оқшаулардың қатырылуын тексеру;
 • ПТЭ жэне ПТБ талаптарына сай шарбақтардың, ескертетін плакаттардың жэне жазулардың, қорғаныс қүралдарымен оларды сынақтайтын мерзімдері, ауыспалы жерсіндірулер, өртке қарсы қүралдардың болуы мен олардың жарамдылығын тексеру;
 • есептегіштер мен релелерде пломбалардың бүтіндігін тексеру, есептегіштердің жүмысын тексеру;
 • кабельдердің жағдайын бақылау, контактты қосылған жерлерде қызудың болмауын, контакттардың күюімен жарықтануының болмауын тексеру, термоиндикаторлы бояулар мен қабықшалардың түсінің өзгеруін бақылау;
 • жерсіндіру тізбегінің жағдайын мүқият тексеру, сонымен бірге ауыспалы жерсіндірудің орнатылатын жерін, тексерілетін жабдықтың жерсіндірілуінің сенімділігін тексеру;

•       сигнализацияның жарамдылығын блинкерлердің жағдайын тексеру.
Бүдан басқа тексергенде:

 • токты шектейтінреакторларда — бетонды колонкаларды жарықтардың болуы, бетонға қатыратын болттар мен контактты қысқыштардың жағылып-енгізілу беріктігі, тармақтардың оқшаулау жарамдылығы, тармақтардың деформациясының болмауы жэне олардың өзара ток қашуы, тіректі оқшаулардың зақымданбағандығы мен олардың бетонды колонкаларға қатырылу сенімділігі тексеріледі;
 • майлы сөндіргіштер мен ажыраткыштарда — қозғалтқыш-тардың жағдайы тексеріліп, оларды шаңнан тазарту жүргізіледі, пышақтарының жэне ажыратқыштардағы оқшаулардың, төмен түсіретін бактың тростарының қозғалтқыш механизмінің жағдайылары тексеріледі.
 • ток пен кернеудін трансформаторларына — ток жүретін жэне магнит өткізетін бөліктерде қызып кеткен іздердің болмауы, тексеріледі оқшаулау майының ағып кетпеуі, екінші тізбектердің істен шықпауы тексеріледі;
 • сепелді жэне купроксты түзеткіштерде — шайбалардың қатырылуы, байланыс контакттары, трансформаторлардың, күштік вентильдер мен реостаттардың қызуы, желдеткішпен ауа релесінің жүмысын тексереді;
 • гальваникалық моншалар үшін күштік қайта шығарғыштар үшін дросельдер, диоттар, вентильдер, магнитті күшейткіштер, сигналды арматураның жэне трансформаторлардың жағдайы тексеріледі;
 • сынапты қайта шығарғыштар үшін — разрядталуы, қыздыру жүйесі, жануы, салқындату жүйесі, күштік тізбектің жэне басқару тізбегінің кабельдері, сонымен бірге басқару шитінің панельдері тексеріліп, байқайған деффектілерін жою арқылы вакуумды қондырғыны тексеру іске асырылады.

Бөлетін қондырғыларды тексергенде бөлменің жағдайын есіктер мен терезелердегі жалюздердің жарамдылығын, шатырлар мен қабаттар арасындағы перекритмелерде судың ақпауын, қүлыптармен жарамдылығы, жылу жүйесінің, желдету және жарықтандыру жарамдылығын тексеру керек.


Скачать/Жүктеу

Комментировать

Вам необходимо войти, чтобы оставлять комментарии.
1Referat.kz сайтында кез-келген тақырыпқа мәліметтер, қазақша рефераттар, курстық жұмыстар жинақталған. Барлық мәліметтер тегін. Керек мағлұматты Жүктеп (Скачать) немесе Көшіріп (Скопировать) ала аласыз.

Наш сайт — это огромная Коллекция рефератов, курсовых работ, дипломных работ. Все материалы на сайте бесплатные. Нужную работу вы можете, скачать или скопировать.
Сайт картасы