Қаржы, салық және салық салу, банк ісі, ақша несие және қаржы

Кәсіпкерлік лекция(Касипкерлик лекция)

Тақырып 1. Кәсіпкерлік: ұғымы және оның негізгі түрлері

1. Кәсіпкерліктің мәні.
2. Кәсіпкерлік және бизнес түсініктеріндегі айырмашылық
3. Кәсіпкерлік түрлері және кәсіпкерлік формалары
4. Қ.Р- ның «Жеке Кәсіпкерлік туралы» Заңы
5. Жеке кәсіпкерлік – жеке отбасының немесе азаматтардың кәсіпкерлігінің түрі
6. Жеке кәсіпкерліктің артықшылықтары мен кемшіліктері
7. Кәсіпкерлік қызметтің принциптері

2 тақырып. Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелділік

1. Кәсіпкерлік тәуекелділіктің мәні
2. Кәсіпкерлік тәуекелділіктің көздері
3. Кәсіпкерлік тәуекелділіктің түрлері
4. Тәуекелділікті бағалау әдістері
5. Тәуекелділікті басқару әдістері

3 тақырып Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау

1. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлаудың мәні.
2. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлаудағы ұйымдық факторлар.
3. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау процессі.
4. Бизнес- жоспарды құрудың қажеттілігі
5. Бизнес-жоспар стратегиялық жоспарлау формасы ретінде: мақсаттары мен міндеттері
6. Бизнес-жоспарды бағалау құрылымы мен критериялары

4 тақырып . Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру

1. Кәсіпорынның қаржы ортасы
2. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру көздері
3. Кәсіпкерліктегі лизингтік операциялары
4. Кәсіпкердің қаржы жоспарын құрастыру әдістемесі
5. Кәсіпкерлік қызметті лицензиялау жөнінде
6. Қ.Р – ғы кәсіпкерлік қызметіндегі инвестициялардың рөлі мен мәні
7. Факторинг операциялары

5 тақырып. Кәсіпкерлік қызметте персоналды басқару

1. Еңбек ұжымын қалыптастыру
2. Жұмысшылардың орналастыру және жалдау, олардың міндеттерін анықтау
3. Міндеттерді тапсырыс арқылы басқару
4. Еңбек мөлшерінің өзгеру тәртібі
5. Еңбек ақыны ұйымдастыру: еңбекақы нысандары
6. ҚР – ғы кәсіпкерлікті кадрлық қамтамассыз ету проблемалары

Тақырып 6. Кәсіпкерлердің шаруашылық серіктестермен келісім – шарттық қарым – қатынасы

1. Коммерциялық мәміле жөніндегі ұғым
2. Мәміле түрлері және оның мазмұны
3. Коммерциялық мәміле жүргізудің негізгі әдістері
4. Келісім – шарт – коммерциялық мәміле жүргізудің негізгі құжаты
5. Келісім – шарттың негізгі түрлері және оның мазмұны
6. Сату және сатып алу келісім – шарттың жасауға қойылған талаптар

Тақырып 7. Кәсіпкерлік қызметті талдау және тиімділігін бағалау

1. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау әдістемесі
2. Өндіріс шығындарын талдау – бәсекелестердің өндіріс шығындармен салыстыру
3. Кәсіпкерлік өнім өткізу нарығындағы өнімдерді талдау
4. Қызмет қорытындысын талдау
5. Кәсіпорынның кәсіпкерлік қызметін бағалау
6. нақты және жоспар көрсеткіштерін салыстыру
толық нұсқасын [email protected] дан ала аласыз!!!

Читать полностью »

Қаржы нарығы және делдалдары(Финансовые рынки и посредники Лекции)

1-ТАҚЫРЫП. ҚАРЖЫ НАРЫҒЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1. Қаржы нарығының түсінігі және экономиканың дамуындағы оның маңызы
2. Қаржы нарығының құрылымы және оның негізгі бөліктері
3. Қаржы нарығының түрлері
4. Қаржы делдалдық және қаржы нарығының негізгі қатысушылары

2-ТАҚЫРЫП. ҚАРЖЫ НАРЫҚТАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ АҚША НАРЫҒЫ
1 Ақша нарығы және оның құрауыштары
2. Ақша нарығындағы сұраныс пен ұсыныс
3. Валюталық нарық, оның міндеттері мен құралдары

3-ТАҚЫРЫП. НЕСИЕ НАРЫҒЫ МЕН ОНЫҢ МІНДЕТТЕРІ
1 Несие нарығының теориялық аспектілері (көзқарастары)
2. Несие нарығының құралдары

4-ТАҚЫРЫП. ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚҰРАЛДАРЫ
1. Құнды қағаздар нарығын, оның міндеттерін анықтау
2. Құнды қағаздар нарығының құрамды бөліктері
3. Қор биржа қызметін ұйымдастыру негіздері
4. Құнды қағаздар нарығындағы құралдар

5-ТАҚЫРЫП. САҚТАНДЫРУ ЖӘНЕ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚЫЗМЕТІН КӨРСЕТУ НАРЫҒЫ
1. Сақтандыру нарығының жалпы сипаттамасы
2. Сақтандыру нарығының бөліктері
3.Әлеуметтік сақтандыру

6-ТАҚЫРЫП. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ НАРЫҚ
1. Инвестициялық нарықтың жалпы сипаттамасы және оның құрауыштары
2. Инвестициялық нарық коньюнктурасын болжамдау және бағалау

7-ТАҚЫРЫП. ҚАЗАҚСТАН ҚАРЖЫ НАРЫҒЫНЫҢ ДАМУЫ
1. Қазақстанның қаржы нарығын қалыптастырудың алғы шарттары
2. Қазақстанның несиелік және инвестициялық нарығының қазіргі заманғы дамуы
3. Қазақстанның зейнетақы жүйесі мен сақтандыру нарығы қызметінің ерекшеліктері
4. Қазақстан қор нарығының қазіргі заманғы жағдайы

8-ТАҚЫРЫП. ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ
1. Жаһандық қаржы жүйесінің реттеу механизмдері
2. Қазақстан Республикасындағы қаржы нарығын реттеу
3. Қазақстан Республикасы қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау бойынша Агенттіктің ұйымдастыру құрылымы мен қызмет негіздері

9-ТАҚЫРЫП. ҚАРЖЫ ДЕЛДАЛДАРЫ
1. Коммерциялық банктер қаржы делдалдардың негізгі тобы ретінде
2. Сақтандыру компаниялары
3. Зейнетақы қорлары
4. Инвестициялық қорлар

10-ТАҚЫРЫП. ҚАРЖЫ НАРЫҚТАРЫНДАҒЫ ТӘУЕКЕЛДЕР
1. Қаржы тәуекелдерінің түсінігі және оларға әсер ететін себептер
2. Тәуекелдер түрі
3. Қаржы тәуекелдерін басқару

11-ТАҚЫРЫП. ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ҚАРЖЫ НАРЫҒЫ
1. Дүниежүзілік қаржы нарығының түсінігі. Оның пайда болу тарихы
2. Дүниежүзілік қаржы нарығының құрылымы
3. Дүниежүзілік қаржы орталықтары және оффшорлық аймақтар

12-ТАҚЫРЫП. ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ҚАРЖЫ-НЕСИЕ ИНСТИТУТТАРЫ
1. Халықаралық қаржы институттарының жалпы сипаттамасы
2. Халықаралық валюталық қор
3. Дүниежүзілік банкі тобы (ДБ)
4. Қайта құру және даму Еуропалық банкі
5. Аймақтық Даму Банкілері
6. Халықаралық есептесу банкі

толық нұсқасын [email protected] дан ала аласыз!!!

Читать полностью »

Экономикадан дәрістер (Дарыс Эконометр)

Тақырып 1. Эконометрика ұғымы.
Эконометриканың білімінің басқа салаларымен байланысы
1. Эконометрика пәні
2. Эконометрикалық моделі
3. Эконометрикалық модельдеу кезеңі
Тақырып 2 Таңдама. Таңдаманың сандық сипаттамалары.
1. Бас жиынтық және таңдама.
2. Вариациялық қатар.
3. Полигон және гистограмма.
4. Таңдаманың сандық сипаттамалары.
5. Таңдама орта және дисперсияны есептеу көбейту әдісі.
Тақырып 3. Статистикалық қортынды: болжамдарды бағалау және тексеру.
1. Нүктелік бағалар және олардың қасиеттері.
2. Таңдамалы бағалардың қасиеттері.
3. Интервалды бағалар.
Тақырып 4. Болжамдарды статистикалық тексеру
1. Статистикалық болжамдар
2. Бірінші және екінші текті қателер
3. Кризистік облысы
4. Болжамдарды тексеру критерилері. Пирсон критериі.
Тақырып 5. Қос сызықтық регрессия және корреляция.
1. Қос сызықтық регрессия
2. Ең кіші квадраттар әдісі.
6 тақырып.Жиынтық сызықтық регрессия моделі[:]
1. Жиынтық сызықты регрессияның нормальдық классикалық моделі.
2. Жиынтық сызықты регрессия моделінің параметрлерін бағалау.
3. Жиынтық регрессия.
Тақырып 7. Екі факторлық сызықтық регрессия моделі.
1. Екі факторлық сызықтық регрессия моделі.
2. Модельдің параметрлерін ең кіші квадраттар әдісімен табу.
3. Жиынтық және дербес корреляция.
Тақырып 8.Мультиколлинеарлылық
1. Мультиколлинеарлылықтың маңызы
2. Мультиколлинеарлылықтың салдары
3. Мультиколлинеарлылықтың анықтамасы
4. Мультиколлинеарлылықты жою
Тақырып 9. Сызықтық емес регрессия және корреляция.
1. Сызықтық емес регрессиялардың түрлері.
2. Тәуелділіктің параболалық түрі.
3. Тәуелділіктің гиперболалық түрі.
4. Тәуелділіктің экспоненциалдық түрі.
5. Тәуелділіктің дәрежелік түрі.
Тақырып 10. Икемділік экономикалық анализде.
1. Икемділік ұғымы.
2. Икемділіктің орта және нүктелік коэффициенттері.
3. Әртүрлі регрессия теңдеулері үшін икемділік коэффициенттерін есептеу формулалары.
4. Икемділіктің дербес коэффициенттері.
Тақырып 11.Регрессия және корреляция параметрлерінің маңыздылығын бағалау.
1. Сызықты регрессия мен корелляция параметрлерінің баға маңыздылығы.
2. Сызықты емес регрессия параметрлерінің маңыздылығы.
3. Жиынтық регрессия мен корелляция нәтижелерінің сенімділік бағасы.
Тақырып 12. Гетероскедастикалылық.
1. Гетероскедастикалылықтың маңызы және оның салдары.
2. Гетероскедастикалылықты байқау.
Тақырып 13. Гетероскедастикалылық мәселелерін жұмсарту әдістері.
1. Гетероскедастикалылық жұмсарту әдістері.
Тақырып 14 Кездейсоқ жасаушылардың автокорреляциясы.
1. Автокорреляция маңызы.
2. Кездейсоқ жасаушылардың автокорреляциясын байқау.
Тақырып 15. Автокорелляцияны жою.
1. Кездейсоқ құрылымдардың автокорелляциясын жою.
толық нұсқасын [email protected] дан ала аласыз!!!

Читать полностью »

баға және бағалау лекциялар(Новые лекции цены и ценообразование)

1-Тақырып Баға белгілеудің теориялық және әдістемелік негіздері.
1. Бағаны нарық категориясы ретінде қарастыру.
2. Баға түсінігі мен мәні.
3. Бағаны кәсіпорынның экономикалық мәселелерін шешудің басты құралы ретінде қарастыру.
2-тақырып Баға белгілеу әдістемесінің ғылыми негіздері.
1. Баға белгілеу әдістемесі ұғымы және баға моделі.
2. Баға белгілеу принциптері.
3. Баға әдістері мен жүйесі ұғымдары.
4. Баға түзету стратегиялары.
3-тақырып Баға белгілеудің атқаратын қызметтері.
1. Бағаның есептік функциясы.
2. Баға және өндіріс шығындары мен нәтижелері арасындағы байланыс.
3. Бағаның ынталандырушы функциясы.
4–тақырып Бағаларға ықпал ететін факторлар.
1. Бағаларға ықпал ететін факторлар жүйесі.
2. Бағалардың арзандауына ықпал ететін факторлар.
3. Бағалардың өсуіне ықпал ететін факторлар.
5–тақырып Бағалар жүйесі. Баға түрлерінің сипаттамалары.
1. Бағалар жүйесі ұғымы.
2. Бағалардың әртүрлі түрлері критерилері бойынша жіктелуі.
3. Ұлттық экономикаға қызмет көрсету өрісіндегі бағалардың түрлері.
6–тақырып Өзіндік құн- баға негізі.
1. Баға деңгейі мен құрылымы ұғымы.
2. Шығындардың түрлері.
3. Өзіндік құнға әсер ететін факторлар жүйесі.
4. Өзіндік құнды калькуляциялау.
7–тақырып Баға құрамындағы таза табыс,үстемелер мен шегерімдер.
1. Баға құрамындағы таза табыс.
2. Рентабельділік және пайда: есептеу әдістері.
3. Баға құрамындағы үстемелер. Үстемелердің түрлері.
4. Баға құрамындағы шегерімдер. Шегерімдердің түрлері.
8–тақырыпФирманың баға саясаты мен баға стратегиясы.
1. Фирманың баға саясатының мазмұны.
2. Фирманың баға саясатының стратегиялық және тактикалық аспектілері.
3. Баға стратегияларын өңдеудің кезеңдері.
4. Баға белгілеу стратегиялары: дискриминациялық, ассортименттік, бәсекелік баға белгілеу стратегиялары.
9-тақырып Шаруашылық субъектілердің қаржыларын қаржы жүйесінің негізі ретінде қарастыру.
1. Қаржы ұғымы. Қаржылардың қажеттілігі мен табиғаты.
2. Құндық экономикалық категориялардың өзара әрекеті мен өзара байланысы.
3. ҚҚС-тың экономикалық сипаттамалары және оның баға деңгейіне әсері.
4. Акциздер және олардың баға деңгейіне әсері. Акцизді тауарлар.
10-тақырып Инфляция және баға.
1. Инфляцияның мәні.
2. Инфляцияның түрлері мен кезеңдері.
3. Сұраным инфляциясы мен шығындар инфляциясы.
11–тақырып Инфляцияға қарсы саясат.
1. Қазақстан экономикасындағы инфляциялық жағдай.
2. Инфляциямен күрестің негізгі түрлері.
3. Нарық пен табыстарға ықпал ету саясатын инфляциямен күрестің негізгі әдістері ретінде қарастыру.
12–тақырып Бағаларды мемлекеттік реттеу.
1. Бағалардың мемлекеттік саясатының мазмұны мен мәні.
2. Бағалардың мемлекеттік реттеудің қажеттіліктері мен мақсаттары.
3. Бағалардың мемлекеттік реттеудің әдістері.
13-тақырып Шетелдердегі баға белгілеу және бағаларды реттеу тәжірибесі.
1. Дамыған елдерде баға белгілеу мен реттеу.
2. РФ-ғы баға белгілеу мен оларды реттеу ерекшеліктері.
14-тақырып Табиғи монополиялардың бағаларын (тарифтерін) мемлекеттік реттеу.
1. Табиғи монополиялар ұғымы.
2. Табиғи монополистердің қызметіне қойылатын бағаларды реттеу тәртібі.
3. Трансфертті баға белгілеу. Трансфертті баға белгілеуді мемлекеттік бақылау.
15–тақырып Әлемдік бағалар және олардың қалыптасу механизмі.
1. Әлемдік бағалар ұғымы.
2. Әлемдік бағалардың негізгі түрлері.
3. Әлемдік нарық бағалары мен сыртқы сауда бағалары.
толық нұсқасын [email protected] дан ала аласыз!!!

Читать полностью »

Экономика лекция(Лекции Анализ экономики на каз 12 тем)

Тақырып 1. Талдау әдістері мен экономиканың статистикалық көрсеткіштерінің жүйесі

1. Экономиканы талдау міндеттері және негізгі талдау (жолдау) әдістері
2. Елдің экономикалық жағдайын сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі

Тақырып 2. Ұлттық шоттар жүйесін (Ұ.Ш.Ж) талдау

1. Ұлттық шоттар жүйесі ұғымы
2. Ұлттық шоттар жүйесінің жиынтық шоттары, олардың өзара байланысы және міндеттері
3. Ұлттық шоттар жүйесінің талдау мүмкіндіктері
4. Макроэкономикалық көрсеткіштердің өзара байланысы
5. Экономика тиімділігінің көрсеткіштер жүйесі
6. Экономикалық қызмет нәтижелердің тиімділігін талдау әдістемесі

Тақырып 3. Ұлттық байлықты талдау

1. Ұлттық байлықтың элементтері және оның мазмұны
2. Ұлттық байлықтың құрылымы мен динамикасын бағалау

Тақырып 4. Елдің сыртқы экономикалық жағдайын талдау

1. Сыртқы экономикалық байланыстардың тиімділік көрсеткіштері.
2. Елдің төлем балансын талдаудың бағыттары мен әдістері.

Тақырып 5. Өнеркәсіп өндірісін талдау

1. Өнеркәсіп өндірісін талдаудың негізгі бағыттары
2. Өнеркәсіп салалық құрылымын талдау
3. Өнеркәсіп өндірісінің тиімділігін бағалау

Тақырып 6. Ауыл шаруашылық өндірісін талдау

1. Ауылшаруашылық өндірісін талдаудың негізгі бағыттары
2. Ауылшаруашылық салалық құрылымын талдау
3. Ауылшаруашылық өндірісінің тиімділігін бағалау

Тақырып 7. Қызметтер саласын талдау

1. Қызметтер талдаудың негізгі объекті ретінде
2. Қызметтер саласын талдаудың этаптары

Тақырып 8. Қаржылық және бюджеттік жүйені талдау

1. Қаржылық жүйені талдаудың негізгі бағыттары
2. Бюджеттік жүйені талдаудың міндеттері

Тақырып 9. Инвестициялық қызметті талдау

1. Инвестицияның әлеуметтік-экономикалық мәні мен талдау міндеттері
2. Инвестицияны талдау әдістері

Тақырып 10. Халықтың өмір деңгейінің әлеуметтік-экономикалық индикаторлары

1. Әлеуметтік сала мен халықтың өмін деңгейін зерттеудің әлеуметтік-экономикалық мәні
2. Халықтың өмір деңгейін талдаудың этаптары

Тақырып 11. Еңбек нарығын талдау

1. Еңбек ресурстарының құрылымы мен еңбек тиімділігінің көрсеткіштері
2. Жұмысбастылық пен жұмыссыздықты талдау

Тақырып 12. Экономиканың бәсекеқабілеттілігін бағалау

1. Ұлттық экономиканың бәсекеқабілеттілігін бағалау критериилері
2. Ғаламдық бәсекеқабілеттілік индексінің (ҒБИ) мазмұны

толық нұсқасын [email protected] дан ала аласыз!!!

Читать полностью »

Салық (дипломдық жұмыс)66бет

Жоспар:
Кіріспе
1 ЖАНАМА САЛЫҚТАРДЫҢ ҰҒЫМЫ, ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАБИҒАТЫ

1.1 Салықтардың экономикалық мәні
1.2 Жанама салықтардың даму тарихы
1.3 ҚР салық жүйесіндегі реформалардың қосылған құн салығына әсері және салық жүйесінің қазіргі жағдайы

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТІНЕ ЖАНАМА САЛЫҒЫНЫҢ ТҮСУІ МЕН БАСҚАРУЫН ТАЛДАУ

2.1 2010 жылдың 1-тоқсанындағы мемлекеттік бюджетке түскен түсімдер ішінде ҚҚС үлесін талдау
2.2 Қазіргі кезеңдегі жанама салық салудың ерекшеліктері
2.3 Қазақстан Республикасындағы акциз түсімін талдау
2.4 ҚР салық қызметі органдарының салықтық түсімдерді басқаруын талдау

3 ҚАЗІРГІ ТАҢДА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖАНАМА САЛЫҚТАРДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ

3.1 Қосымша құн салығын түсуін жоғарылату жолдары
3.2 Қазақстандағы акцизді саясатты оңтайландыру жолдары

[email protected] дан толык нускасын ала аласыз!!!

Читать полностью »

Әлемдік даму аренасына қадам басқан мемлекеттер

Әлемдік даму аренасына қадам басқан кез келген мемлекет өз қоғамының мүшелерінің барлық қажеттіліктерін қанағаттандырып,   жаңа биік белестерге қадам басуға әрекет жасайды. Бүгінгі таңда әлеуметтік мемлекет болып табылатын көптеген әлем мемлекеттері үшін әлеуметтік саясаттың айқын басым бағыттарын анықтап, салиқалы әлеуметтік саясат жүргізу, халықты әлеуметтік қорғаудың  өзіндік моделін қалыптастыру стратегиялық маңызы бар мәселе болып отыр. Әлеуметтік саясаттың басым бағыттарын анықтау арқылы мемлекет ең алдымен негізгі халықтың қажеттіліктерін анықтап, саясатты сол арнаға бағыттайды.  Демек, тиімді тетіктерін табу арқылы қоғамның әр түрлі топтарына, таптарына, әсіресе әлжуаз әлеуметтік қорғауды қажет ететін топтарын әлеуметтік қорғаумен қамтамасыз етеді. «Әлеуметтік саясат» ұғымын теориялық-методологиялық талдау бұл саланың ғылыми негіздемесін орнықтырады.

Читать полностью »
1Referat.kz сайтында кез-келген тақырыпқа мәліметтер, қазақша рефераттар, курстық жұмыстар жинақталған. Барлық мәліметтер тегін. Керек мағлұматты Жүктеп (Скачать) немесе Көшіріп (Скопировать) ала аласыз.

Наш сайт — это огромная Коллекция рефератов, курсовых работ, дипломных работ. Все материалы на сайте бесплатные. Нужную работу вы можете, скачать или скопировать.
Сайт картасы