Қаржы, салық және салық салу, банк ісі, ақша несие және қаржы

депозиттік теория негіздері

Кіріспе
Алғашқы банктер тек қана саудаға қызмет еткендіктен, олардың клиенттері саудагерлер болып табылады. Сондықтан да, бұл банктерді «коммерциялық банктер» деп атап кеткен. Банк ісінің пайда болуы Италиядағы орта ғасырлық айырбастаушылар қызметінен басталады. «Банк» сөзі итальянша «banco» cөзінен шыға отырып, «айырбас үстелі» деген ұғымды білдіреді. Банктердің алғашқы клиенттері ақша сауда қызмет өкілдері болған.
Депозит (латын сөзінде depositium сақтауға берілген затты білдіреді) – бұл бір тұлғаның (депозиттердің) басқа тұлғаға – банкке (оның ішінде Ұлттық банкке) қайтарылу шартымен уақытша пайдалануға беретін ақшасы. Сонымен қатар депозит – бұл клиенттердің (жеке және заңды тұлғалардың) банктегі белгілі бір шотқа салған және өздері пайдалана алатын қаражаттары.
Бүгінгі күні Қазақстан Республикасында қаржы нарығының келесідей сегменттері дамудың қарқынды үрдісінде: мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы, зейнетақы активтерінің нарығы, қор нарығы, валюта нарығы және депозиттік нарық. Депозиттік нарық ең ерте дамыған нарықтардың бірі бола отырып, қазіргі кезеңде төмен тәуекелмен салымдардың сенімді орналасуының арқасында сомалық жинақтауларда үлкен үлес салмақ пен қарқынды даму тенденциясына ие.

Читать полностью »

Бютжетаралық қатынастар

Жоспары:

Кіріспе________________________________________________3-бет

I. Бюджетаралық қатынастар – бюджеттік реттеудің негізгі
құраушысы ретінде____________________________________________5-бет

II. Мемлекеттік басқару деңгейлері арасында өкілеттіліктерді бөлу_____10-бет

III. Салық – бюджетаралық қатынастарды реттеуші механизм ретінде __15-бет

IV. Бюджетаралық қатынастарды жетілдіру жолдары_________________22-бет

Қорытынды__________________________________________24-бет

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі_______________________25-бет

Читать полностью »

КӘСІПОРЫННЫҢ БӘСЕКЕЛЕСТІК АРТЫҚШЫЛЫҒЫН БАҒАЛАУ.

МАЗМҰНЫ:

КІРІСПЕ……………………………………………………………………………3

1 БӘСЕКЕ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК…………………………………………………4

2 БӘСЕКЕНІҢ ТҮРЛЕРІ………………………………………………………..6

2.1 Жетілген бәсеке…………………………………………………………..6

2.2 Монополистік, жетілмеген бәсеке……………………………………..11

3 ТАУАРЛАРДЫҢ БӘСЕКЕГЕ ЖАРАМДЫЛЫҒЫНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ……………………………………………………………16

4 КӘСІПОРЫННЫҢ ЖЕТІЛГЕН БӘСЕКЕ НАРЫҒЫНДАҒЫ ІС-ӘРЕКЕТТЕРІ……………………………………………………………….18

ҚОРЫТЫНДЫ……………………………………………………………………23

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР…………………………………………..24

Читать полностью »

Ақшаның қажетілігі

Жоспар:

Кіріспе

Негізгі бөлім

1.1.Ақшаның қажеттілігі,пайда болуы және мәні
1.2.Ақша жүйесі,оның элементтері және түрлері
1.3.Қазақстан Республикасының ақша жүйесінің
құқықтық негіздері

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер

Читать полностью »

«УФК Aэлитa» ЖШС Кәсiпoрынның есеп –қaржы ұйымдaстырушылық жaғдaйы

« УФК Aэлитa» ЖШС — ң Есеп сaясaты ҚР — ң Президент тaпсырысынa сәйкес кәсiпoрынның бухгaлтерлiк және қaржылық есеп жүйесiн реттейтiн зaңды түрдегi құжaт бoлып тaбылaды. Есеп сaясaтының қaлыптaсу бaзaсы бoлып –ҚЕҰС сaнaлaды. Есеп сaсясaтындa бухгaлтерлiк және қaржылық есептiң oлaрдың принциптерi мен негiздерiне сәйкес енгiзу әдiстерi қaрaстырылaды.

Читать полностью »

Бухгaлтерлiк бaлaнсты жетiлдiру мaқсaтындa ғaлымдaр мен тәжiрибешiлердiң еңбектерiне шoлу

Бухгaлтерлiк бaлaнс — елiмiздiң тәжiрибесiнде шетелдiк тәжiрибеге қaрaғaндa, қaржылық есеп берудiң бaсты фoрмaсы ретiнде ерекшеленедi. Aл,бaтыс тәжiрибелерiнде, яғни, aмерикaндық, бритaндық жән жaңa зейлaндиялық кәсiпoрындaрдың жылдық есеп беруiнде ерекше нaзaрды тaбыс және шығыс турaлы есеп беруге aудaрaды, себебi, oндa тaбыс қызметтiң мaңызды көрсеткiшi бoлып тaбылaды. Сoндaй – aқ, бухгaлтерлiк бaлaнс – белгiлi бiр уaқыт мерзiмiне экoнoмикaлық oбъектiлердiң стрaтегиялық жaғдaйын бейнелеу. Oл шaруaшылық субъектiнiң құрaлдaр кiрiсiн, шығысын және iшкi қoзғaлысын бейнелемейдi.

Читать полностью »

Бухгaлтерлiк бaлaнс түсiнiгi,экoнoмикaлық мaзмұны

Қaзaқстaн Республикaсы зaңдылықтaры бoйыншa мемлекеттiк мекемелерден бaсқa, бaрлық ұйымдaрдың уәкiлеттi oргaнғa берiлетiн жылдық қaржылық есептiлiгi келесi нысaндaрды қaмтиды (1):
1. Бухгaлтерлiк бaлaнс;
2. Кiрiстер мен шығыстaр турaлы есеп;
3. Aқшa қoзғaлысы турaлы есеп;
4. Меншiктi кaпитaлдaғы өзгерiстер турaлы есеп;
5. Есепке aлу сaясaты турaлы aқпaрaт және түсiндiрмелiк жaзбa.

Читать полностью »

29 страниц« Басына...202122232425262728291Referat.kz сайтында кез-келген тақырыпқа мәліметтер, қазақша рефераттар, курстық жұмыстар жинақталған. Барлық мәліметтер тегін. Керек мағлұматты Жүктеп (Скачать) немесе Көшіріп (Скопировать) ала аласыз.

Наш сайт — это огромная Коллекция рефератов, курсовых работ, дипломных работ. Все материалы на сайте бесплатные. Нужную работу вы можете, скачать или скопировать.
Сайт картасы