Adobe Photoshop программасы


Скачать/Жүктеу

Photoshop-тың негізгі терезесі.

Adobe – Photoshop-ты алғаш жүктегенде фотошоптың негізгі терезінде жүктелген графикалық файл көрінеді.Негізгі терезе келесі элементтен тұрады:

1. Меню қатары: Edit, layer, image, select, filter, view, window, help.

Image – тікелей бейнелермен жұмыс істеуге арналған.

Layer – қабаттар мен жұмыс істеуді ұйымдастыру.

Select – ерекшелеу және онымен жұмыс жасау.

Filter – функцияның әр-түрлі қызмет атқаратын қосымша модельдерінің жиынтығы

Window – палитраларды қосу және ажырату.

2. Инструменттер палитрасы: Жұмыс істеу барысында ең жиі қолданылатын барлық негізгі

құралдар орналасқан элемент. Көпдеген инструменттердің батырмасында қосымша элементтерді шығаратын тілшелер орналасқан

3. Параметрлер палитрасы (Options): Инструменттерді өзгертуге болатын параметрлері көрсетіледі.

4. Палитралар — Спецификалық қызмет атқаруды басқару элементі топтастырылған кішігірім терезе.

5. Қыстырмалар – Үнсіз келісім бойынша экранда 3-ші пайда болады. Олар:Browser (Шолушы), Too Presets және Layer Comps.Олар жиі қолданылатын файлдарды тез шақыру қызметін атқарады.Кез келген палитраны қыстырма ретінде қаастыруға болады.

Негізгі түсініктер мен терминдер.

1. Pixcel (пиксель) – Екі өлшемді графикалық растрдағы бейненің өлшемі.Яғни сурет құралып тұрған кішкене нүктелер.

2. Resolution (мүмкіндік) – ұзындық бірлігіне сай келетін нүктелер саны. Бейненің параметрінің бірі.Бұл мән жоғары болған сайын бейне сапалы,алайда оның көлемі үлкен болады.

3. Түстік модельдер (RGB моделі) – Түстік модель бояудың берілу принціптерін анықтайды.RGB моделі көбінесе мониторға түске бері үшін пайдаланылады.Кеңт тараған модель.Бұл модель бойынша бұл модельдің үш түстік құраушысы бар.

Red (қызыл)

Blue (көк)

Green (жасыл)

Әр каналдың ашықтылық деңгейіне  (0…, 255) байланысты көпдеген түстер алынады.0 – минимальдық ашықтылық, 255 – максимальдық ашықтық.

4. Layer (қабаттар) – қабаттар мен жұмыс істеуду ұйымдастыру.

5. Selection (ерекшелеу) – ерекшеленген аймақпен жұмыс істеу фотошопта үлкен роль атқарады.

6. Қосымша панель немесе Альфа чаннель – ерекшелеудің оригинальді формасы.Мұнда ақ түс ерекшеленген, қара түс ерекшеленбеген, сұ түс жартылай ерекшеленген иксельдерді анықтайды.

7. Bland Model (пиксельдерді қосу режимі) – фотошоптп кез келген элементпен жұмыс істеу бұрыннан бар пиксельдердің үстіне жаңа пиксельдерді қосу болып табылады.Қарапайым режимде ескі пиксель жаңа пиксельмен алмстырылады.

Инструменттер палитрасы

Инструменттер палитрасы – фотошоптың жұмыс столының негізгі бөлігі болып табылады.Сол палитраның элементтерінің көмегімен барлық жұмыс жасалынады.

 

Ерекшелеу, орын алмастыру және кесу инструменттері

1. Restagular marquee (тіктөртбұрыш) – суреттен тік төртбұрыш аймақты ерекшелеуге арналған.Бұл инструменттің параметрлер панелінің инструменттері:

a) Tool Presets (инструменттің қасиеттері) – баптау варианттары сақталатын режим.

b) New selection (жаңа ерекшелеу) – Инс трументтер жұмысының қарпайым режимі.Жаңа ерекшелеу жаслғанда бұған дейінгі ерекшелеулер жойылады.

c) Add to selection (облысқа қосу) – ерекшеленген аумақ бұрыңғы ерекшеленген  аймаққа қосылады.Shift  пернесін басу керек.

d) Subtract frpm selection (облысты алып тастау) – ерекшеленген облыстан жаңа ерекшелеуді алып тастау.

e) Intersect With Selection (қиылысты ерекшелеу) – ескі және жаңа ерекшелеуді қиылысқан аумағын ғана ерекшелейді.

f) Feather – ерекшелеудің жан-жағын жартылай ерекшеленген сияқты етіп көрсетеді.

g) Anti Aliased (ерекшелеуді тегістеу)

h) Style (стиль) – ереклеу әдісін орнатады.а) Normal (қарапайым); б) Constraned aspect Ratio (ерекшелеу белгілерінің коэфиценті) – ерекшелеу  аумағының пропорциясын беру; в) Fixed Size (белгіленген өлшем).

2. Eliptical Marquee (елипстік ерекшелеу).

3. Single Row (Column) Marquee – екі бір ғана пиксель болатын бір ғана қатарды (бағананы) ерекшелеу.

4. Move (орын  алмастыру)

а) Avtoselect Layer (қабатты автотаңдау) – бірнеше қабаттармен жұмыс істеп отырғанда,қабаттардағы объектіні шерту,қабаттарды ауыстырып қосады да,таңдалған объект орнатылған қабат нәтежиелі болады.

б) Show Bounding box  (шектейтін рамканы көрсету) – суреттің смөлдір емес аумағын қоршайды.

5.  Lasso (лассо) — еркін ерекшелеу. Сызылған облысты ерекшелейді.

6.  Poligonal lasso (контурлық лассо) – ерекшелеу шектері түзу кесіндімен береді.

7. Magnetic lasso (магниттік лассо) – түстік айырймашылық негізінде ерекшелеуді ұйымдастырады.Әдетте әр-түрлі объектінің бір-бірінен айырмашылығы болады.

Инструменттің параметрлері:

а)  Feather (растушевка),Anti aliased (смаживание) – қосу,алу батырмалары.

b) Widht (ені) – ерекшелеу сызығының ені.Ерекшелеу нақты болуы үшін бұл мән аз болуы керек.

с) edge contrast (шеттерінің контасы) – көршілес пиксельдің айырмашылығынан ажырату мәні.

d) Frequency (жиілік) – тірек нүктесінің арақашықтығы.Кішігірім детальдарды ерекшелеу үшін бұл мәнді жоғары қылып беру керек.

e) Pen pressure (перо ) – басу күшіне байланысты  баптаулар тек перолы манипулятор үшін  орнатылған.

8. Magic wand (сиқырлы  таяқ) – түстік ұқсастығына қарай пиксельдер аумағын ерекшелеуді жүзеге асырады.

Параметрі:

а) Tolerans (допуск) – канал аықтық мәнінің санымен мәні бірдей.Мәні: 0 – түсі сәйкес пиксельді ерекшелеу,255 – барлық пиксельдерді ерекшелеу.

b)Contiguous (көршілес) – жалаушалар орнатылса,ерекшеленген оьлысқа көршілес пиксельдер ғана ерекшеленеді.

d) Use All Layers (барлық қабаттарды пайдалану)  — инструменттің әрекеті    барлық қабаттарға таратылады.

  9.Grop (рамка) – көрсетілген облысқа дейін суретті кесіп тастайды.Облыс жасалғанға дейіегі параметрлері: Width,Heigth,Resolution – жаңа бейненің ені,биіктігі.Облыс жасалғаннан кейіңгі параметрі: Gropped Area (кесілген облыс) – кесілгеннен кейіңгі пайда болатын сурет облысымен не істеу керектігін анықтайды.Олардың 2 варианты бар Hide (жасырып қою) және Delete (өшіру).

a) Shield (маска)- ерекшеленген облыс қараңғыланып көрсетіледі.Масканың түсін (color) және мөлдірлігін (opacity)-мен баптауға болады.

b)  Perspective – кесілген облысқа трапеция формасын беруге мүмкіндік береді.

10. Slicle – фрагмент, болашақта интернетті пайдалану үшін суреттерді бөлуге арналған.

Style normal (қарапайым) – еркін өлшемдер.

Stуle Constrained Aspect Ratio (анықталған кэфицент) – тіктөртбұрыштың жақтауларының қатынасын анықтайтын коэфиценті.

с)  Fixed Size (анықталған өлшемдер) – фрагменттің өлшемдері.

d)  Show Slice Numbers (Фрагменттерді нөмірлеуді көрсету)

e)  Line color (түзу түсі) – фрагменттерді ерекшелеуші сызықтар түсі.

 

Сурет салу және ретушьтау инструменттері

1.Healding Brush (Емдеуші қылқалам) – Phot.CS жаңалықтары.Текстуралық коррекцияда пайдаланылады.

2.Brush  (Қылқалам) – сурет салуға арналған құрал. Қылқаламды негізгі баптау параметр панеліндегі Brush ашылған тізімнен жасалынады. Диаметр-қылқаламның диаметрін орнатады, 1-ден 2500 пиксельге дейін.

Hardness-қылқалам шеттерінің жұмсақтығын анықтайды.

Mode (Бірктіру режимі) – инструменттердің пиксельдерді қосу режимін орналастыру.

Opacity  – пиксельдің мөлдір болмысын орнатады.

Flow (Тығыздығы) – бояудың жағылу барысында тығыздығы беріледі.

Airbrush Capabilites – қылқаламды аэрограф режиміне, яғни балоннан бояу шашу режиміне ауыстырады.

3.Clone Stamp (Штамп) – Alt-ты басып тұрып, қайта салу керек орыннан белгі алып, сол фрагментті қайталау керек орында қылқаламмен сурет саламыз.

а) Brush – инструменттің қылқалам өлшемі және т.б параметрі.

b) Mode – пиксельдерді қосу режимін анықтау.

c) Opacity – қосылатын бейненің мөлдір болмау деңгейін  анықтау.

d) Aligned (Туралаумен) – клондалатын фрагментті ауыстыру әдісін анықтайды.

4.Pattern Stamp (Фигуралық штамп) - текстурамен сурет салуға мүмкіндік береді. Параметрі: Clone Stamp-пен бірдей. Тек ерекшлігі:

a) Pattern (Үлгі) – бояу ретінде пайдаланылатын текстураны анықтау.

b)Impressionist (Импрессионизм) – бұл параметр орнатылса, бір түсті кең облысқа ауыстыру арқылы бояу жеңілдетіледі.

5.History Brush (Оқиғалық қылқалам) – суреттің модификацияланған бөлігін тарихи қалыпқа келтіреді. Параметрі: Brush-пен бірдей, тек Alt History Brush – тарихи қалыпқа қайтаруда түрлі көркемдік эффектілерді пайдалануға мүмкімдік береді. Параметрі: Style – инструментті қолдау әдісі. Area (Аудан) – қылқаламды пайдалану облысы. Spacing (Аралықтар) – жағу арақашықтығы.

6.Eraser (Ластик) –

Параметрі: Brush, Mode,Opacity (Mode). Режимнің үш варианты бар:  Paintbrush – қарапайым түрі. Pencil (Карандаш) — өте жұқа жерді өшіруге арналған.

a) Erase to history (Тарихқа өшіру)

7.Bacround Eraser (Фондық ластик) – обьектіні фоннан мажырату үшін пайдаланылады. Параметрі:

а)Discontiguous (Көршілес ем) — ластиктің астында қалған пиксельдің түсімен сәйкес пиксельдің бәрін өшіреді.

b)Contiguous (Көршілес) – ластиктің астындағы пиксельге көршілес пиксельге көршілес пиксельдер өшіріледі.

c) Finol Edges (Шеттерін табу) – контрастқа аса жоғары сезімтал.

d)Tolerаnce (Допуск) – пиксельдің түсінен ауытқу шегі.

e)Protect Foreground Color (Алдыңғы план түсін сақтау) – алдында тұрған пиксельдер түсі өшірілмейді.

f) Sampling (Түс таңдау) – ластиктің әсер ету әдісі. Оның үш варианты бар.

Contiguous (Үздіксіз) – фон түсінің өзгеруіне байланысты өшірілетін түстің өзгерістерге ұшырауы.

Once (Бір рет) – суретті алғаннан басқаларындақ түсті анықтау

Bacround Swath (Фон үлгісі) – фонның бейне түсі өшірілмейді.

8.Magic Eraser (Сиқырлы ластик) – сиқырлы таяқшамен өшіргіш гибриді. Параметрі:Tolerance,Anti aliased,Contiguous,Use All Layers,Opaсity.

 

Бояу инструменттері

1.Paiint Bucket – суретті түспен немесе текстурамен бояу. Параметрі: Fill-бояу ретінде не пайдаланылатынын анықтайды. Екі варианты бар:

Foreground – негізгі түс. Pattern – текстурамен бояуға арналған өрнек. Mode – пиксельдерді қосу режимі.Opaсity – бояудың мөлдір еместігін анықтау. Anti – aliased – бояу шеттерін тегістеу. Contiguous – түстік жақындығы бойынша тек көрінетін пиксельдерді, әйтпесе суреттегі барлық пиксельдерді бояу.

2.Gradient – екі немесе одан да көп түстердің арасында жұмсақ ауысу бар бояу. Параметрі:

Presets – (Алдын ала анықталғандар) – дайын градиенттер.

Name – градиенттің бірегей атауы.

Gradient type – градиент типі.Екі нұсқасы бар: 1.Noise (Шу)  және Solid (Біртекті).

Smothness (Тегістеу) – градиенттегі бояудың жұмсақ ауысуы.

Градиент түрлері: Mode – градиенттегі пиксельдерді қосу режимі.

Opacity – градиенттің мөлдір болмысы.

 

Суретті түзету инструменттері

1.Blur (Размитие) – бейне бөлігінің контрастын кеміту.

Brush – пайдаланылатын қылқалам.

Mode-пиксельдің өзгеру режимі.

Strength – инструменттің эффектілігі.

Use all Layers – барлық қабаттарды пайдалану.

2.Smudge (Саусақ) – кеппеген красканы саусақпен жағу. Эффектіні жағатын инструмент. Brush,Smudge,Use all Layers,Strength..

Finder painting (Саусақпен сурет салу) – бұл параметр негізгі түспен сурет салуға инструмент қызметін ауыстырады.

3.Dodge (Жарықтандырғыш) – суреттің, пиксельдің ашықтығын көбейту.

Range – (Диапазон) — әсерді пиксельдің қандай түріне пайдалану керектігін анықтайды.             Shandous – көлеңкелерге. Midtone — орташа фондарға.

Exposure – инструменттің эффектілігі.Airbush – аэрограф.

4.Brush (Қараңғылаушы) – dodge парметрімен бірдей.

5.Sponge  (Губка) – редакцияланған облыста түс қанықтығын өзгерту.

Параметрі: Brush, Mode, Flow, Exposure.

 

Текст енгізу,контурлар мен фигуралар жасау инструменттері.

1.Type (Текст) – мәтін енгізуге арналған өріс құралы.

2.Pen (Перо).

3.Rectangle (Тік төртбұрыш).

 

Белгілер қою инструменттері.

1.Notes (Белгіме)-жұмыста мәтіндік белгілер қоюға арналған.

Параметрі:

Font (Шрифт)-комментарий жазуға арналған шрифт.

Size (Өлшемі) – пайдаланылатын шрифт өлшемі.

Color (Түсі)

2.Audio annotation (Аудио жазба) – дыбыстық формадағы комментариймен жұмыс жасау.

 

Өлшеу инструменттері.

1.Eyeropper (Пипитка) - үлгі ретінде алынған түсті басқа объектіге оңай көшіріледі.

Sample size (Үлгі өлшемі)-түсте пайдаланатын аудан өлшемі.

Point Sample – үлгі ретінде нүкте түсі.

2.Colr sample (Түс таңдау) – бір емес бірнеше түсті белсенді ету.

3.Measure (Сызғыш) – арақашықтардың бұрыштарын өлшеуде пайдаланылады.

 

Экранда көру режимін өзгерту инструменттері.

1.Hand (Қол) – бейнені экран аумағында жылжытуға мүмкіндік береді.

2.Zoom (Масштаб)-бейнені масштабтау. Ctrl «+» — үлкейту, Ctrl «-» — кішірейту.

Түс таңдау және жұмыс режимі инструменттері.

 

Түс таңдау және жұмыс режимі инструменттері.

1.Set foreground color – алдыңғы план түсі.

2.Set Background color (Түстерді үнсіз келісім бойынша орнату) – фон түсі.

3.Default Foreground and Background colors - фон ақ, алдлыңғы түс қара.

4.Switch Foreground and Background color – фон және алдыңғы план түсінің орнын ажырату.

  Edit  in Standard Mode (Қарапайым режим)

  Edit in Quick Mask Mode – жылдам масканы өңдеу режимі.

 

Бас меню   File менюі.

Кез-келген интерфейсі бар программадағы сияқты стандартты және бірегей командалардан тұрады. Олар: new,open,open as,open recent, Edit in Image Ready,Browse, Close,Close All, Sows Save as, Save version, Save for Web, Revert, Place, Online services, Import, Export, Manage Work Flow, Automate, Scripts file Info, Versions, Page setup, Print with preview, Print, Print One Copy, Jump to, Exit. Көпдеген командалардың қандай әрекет орындайтыны аттарынан-ақ белгілі, бірақ оларды қарастырамыз.

File – new командасынан кейін шығатын сұхбаттық терезе элементтері:

1.Name (Атау) – үнсіз келісім бойынша Untitled №, болашақ файл атауы.

2.Preset (Баптаулар) – негізгі пайдаланатындар А4,А5,640х480 т.б.

3.Save preset немесе Delete preset. 

4.Width and Height – болашақ бейненің ені және биіктігі. Әр түрлі өлшем бірлікте беріле алады.

5.Resolution (Мүмкіндік)  — үнсіз келісім бойынша 72 пиксель дюймға мәні орнатылады.

6.Mode (Режим) – жаңа бейненің түстік режимі. Варианттары:

а)Bitmap (Биттік) – тек екі түс қолданылатын абсолют қара және ақ.баспа сапасы төмен болған жағдайда да бейне анық болу керек жағдайда пайдаланылады.

b)Grayscale (Жартылай тондық) – қарадан аққа қарай ауыстыратын 255 пайдаланылады. Ақ қара режиміндегі суреттер үшін пайдаланылады.

c)RGB – адам көзі көретін барлық түстермен жұмыс істеугу мүмкіндік беретін модель.

d)CMYK – типографиялық баспаларға арналған бейнелер үшін.

e)Lab color – RGB-дің альтернациясы,каналдарды өңдеуде пайдаланылады.

g)8 bit немесе 16 bit – кейбір режимдер үшін түс қанықтығын береді.

7.Background Color (Фон түсі)-бейне жасауда қандай түспен көрінетіндігін анықтайды.

Write(Ақ),Background color-артқы фон түсін қолданылады.

Transparent (Мөлдір негіз)-әдетте интернетке арналған бейнелер үшін пайдаланады.

8.Advanced (Кеңейтілген баптаулар)-проффессионалға арналған сирек пайдаланатын баптаулар; Color Profile (Түстік профиль)-суретті дайындайтын түстік профиль анықталады: Pixel Asput Patio (Пиксельдер пропорциясы) – квадрат өлшемді пиксельдерде қолданылады.

9.Edit in Image Ready – белсенді бейнені, web сайттар жасауға арналған Image Ready программасында ашу.

10.Browse (Обзор) – кірістірілген файлдар шолушысын ашады.

11.File-Save командасын орындағанда пайда болатын сұхбаттық терезе элементтері:

1.Format – файлды сақтау үшін пайдаланылатын формат. Сапасы жағынан көп қабатты суреттерді сақтау үшін PSD-ді пайдаланған тиімді.

2.As a Сopy (Көшірмесін сақтау)–бейненің тек көрінетін бөлігі ғана сақталады,қосымша элементтер және каналдар сақталмайды.

3.Alpha Channel – файлды альфа каналдарында сақтау.

4.Layers – файлдағы қабаттарды сақтау.

5.Annotations (Түсініктемелерді сақтау)

6.Spot colors – тапсырыс берілген түстерді сақтау.

   7.Use Proof Setup – сақтау барысында пайдаланушының түстік баптауларын пайдалану.

8.ICC Profile – файлды қай түс стандартында сақтауды анықтау.

12.Revert (Қайтару) – пайдаланушының барлық әрекеттерін қайтарып, бейнені бастапқы қалыпқа келтіреді.

13.Place (Орын) — әдетте көп бетті PDF файлды құру үшін пайдаланылатын бейнелерді пакеттеу үшін пайдаланылады.

14.Import – сыртқы көзден бейнелерді импорттау.

15.Manage Work flow (Жұмыс тобының менеджері)

16.Scripts (Сценарийлер) – автоматтандырудың мықты құрамы.

17.File info – файл туралы қосымша ақпаратты сақтау мүмкіндігі.

18.Page Setup – баспа бетінің негізгі баптаулары

19.Jump to – белсенді файлды басқа программада ашу, үнсіз келісім бойынша ол программа  ол Image Ready.

 

Edit менюі.

     Edit менюінің командалры:

1.Step Backword (Бір қадам артқа) – соңғы әрекеттің нәтежиесін болдырмау.

2.Fade (Әлсіздендіру) – соңғы инструментт пайдаланған эффектін.і өзгерту.

3.Copy Merged (Біріктірулерді ерекшелеу)  - ерекшеленген облыстан барлық қабаттарды көшіру.

4.Check Spelling & Find and Replace Text (Орфография,іздеу және алмастыру)

5.Fill (Бояу) – қабатты немесе ерекшеленген облысты бояу. Команданы орындағанда пайда болатын сұхбаттық терезе элементері:

Use (Стиль) – бейнені немен бояуды анықтау.Foreground color, Background  color, Pattern.

Mode (Біріктіру режимі); Opacity (Бояу мөлдірлігі);

Preserve Transparency (Мөлдірлікті сақтау).

6.Stroko (Қоршау) – ерекшеленген облысты көрсетілген қашықтықта және түсті сызықтармен ерекшелеу.

7.Free Transform and Transform – объектінің геометриялық өлшемін өзгерту.

8.Define Brush (Қылқаламды анықтау) – бұл коанданың көмегімен кезкелген бейнені қылқалам ретінде сақтап,пайдалануға болады.

Define Pattern (Үлгіні анықтау) – текстурамен жұмыс істейді, ал  Defаne Custome Shape – фигуралармен жұмыс істейді.

9.Purge (Тазалау) – жадыдан ақпаратты уақытша жою. Жүйелік ресурстар жетіспей, командалар өте жай орындалатын болса, пайдалану керек. Мүмкін варианттары:

Undo – жадыдан соңғы әрекетті болдырмауды алып тастау; Clipboard – алмасу буферін тазалау; Histories (Протокол) – фотошоппен жұқмыс барысында 20-ға дейіңгі әәркеттер реті сақтаулы тұрады, бұл қателіктерді жөндеу үшін пайдаланылады. All – барлығын тазалау.

10.Color Manager – түс баптаулары.

11.Keyboard Short cuts – кез келген инструмент және меню командасына перне тағайындау.

12.Preset Manager (Қайта орнату менеджері) – жүйеде бар қылқаламдар,  контурлар, үлгілер, градиенттерді  жүктеу және өшіру.

13.Preferences – программаның параметрі.

 

Image  менюі.

Image менюінде бейнені толық немесе ерекшеленген облыспен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін командалар шоғырланған.

1.Mode — өңделген суреттің режимін анықтау.

a)Bitmap (Монохромды) – бейнені ақ және қара пиксельдерден тұратын 2 түсті бейнеге  түрлендіру.

b)Trayscale (Жартылай тондар) – бейне құралған түстер тұратын ақпарат жойылады.

c)Duotone (Дупикс) – бейне ақ қара түстен n-түстіге

d)

e)RGB color (RGB түстер) – мониторға шынайы түстерді қолданады. Үш каналдан тұрады: қызыл,жасыл,көк.

f)CMYK color (CMYK түстер) — негізгі 4 каналдан тұрады: көгілдір, қызғылт, сары және қара.

g)Lab color (

h)Multi channel (Көп каналды) – каналдар арасындағы байланыс үзіліп, әрқайсысы   дербес  болады.

i)8 bits / channel — әрбір пиксель жадының 8 битімен өрнектеледі.

   j)16 bit /channels – әр пиксельге 16 бит сәйкес келеді, бұл бейненің сапасын арттырады.

k)Color Table ( Түс кестесі) – таңдалған түс кестесіне сәйкес, бейнедегі барлық түстерді өзгертеді.

 l) Assign Profile (Профиль тағайындау) – бейнені түстік профильге келістіру.

m)Convert to profile (Профильді конвертациялау) – қандай да бір профильге сәйкес  бейнені  түстік режимде конвертациялау мүмкіндігі.

2.Adjusments (Баптаулар) бөлімі

Image менюінің бұл командасы бейне түсінің ашықтығын және тонын коррекциялауға мүмкіндік береді.

a)Levels (Ctrl +L, деңгейлер)-ашықтылық деңгейін баптау. Бар суретті немесе оның жекеленген құраушысын  редакциялауға мүмкіндік береді. Маркерді жылжыту немесе сандық мән беру арқылы кейбір облыстарды қараңғылауға немесе ашықтандыруға мүмкіндік береді.

b)Auto Levels (Ctrl+Shift+L,деңгейлерді автокоррекциялау) – ең ашық пиксельдер аққа, ал ең қараңғы пиксельдер қара түске айналады.

c)Auto Contrast  (Alt+Ctrl+Shift+L)- контрасты жоғарылатады.

d)Auto Color (Автоматты түс коррекциясы) – түстердің қанықтылығын реттейді.

e)Curves (Ctrl+M, қисықтар) – түс ашықтығы коррекциясына арналған тағы бір команда.

f)Color Balance (Ctrl+B,түстік баланс) – бейненің түстерінің арақатынасын реттеуге мүмкіндік береді.

g) —————————- (Ашықтылық және контраст ) – бейненің негізгі түсін өзгертпей  отырып, түстердің ашықтығын және контрастын реттеуге мүмкіндік береді.

h)Hue/Saturation (Ctrl+u,түс,қанықтылық)- бейненің жекелеген түстік құраушысының түсін және қанықтығын баптау.

i)Desoturabe(Ctrl+Shift+U,Қанықтылықты алып тастау)-бейнені сұр түстіге айналдыру.

 j)Replace color (Түсті алмастыру)-таңдалған түсті кез келген басқа түске алмастыруға мүмкіндік береді.,

k)Selective Color (Таңдаулы түстер) – редакциялау үшін таңдап алынған түсті ғана ауыстырып қоймай,ол енетін барлық түстер сыртқы көрінісін өзгертеді.

l)Channel Mixer (Каналдарды араластырушы) – RGB каналына сәйкес бейнені үш құрауыштарға жүктейді, алайда олар бір-біріне тәуелсіз жартылай тонда бейнелерге айналмай, негізгі бейнемен үздіксіз байланыста болады. Олардың бірін таңдай отырып, оған қалған 2-нің түсін қосуға болады, осылайша бейнедегі түстердің сапалық және сандық мәнін өзгертеді.

m)Gradient Map (Градиентикалық карта) – бейнедегі таңдалған түстерді, градациялық кез-келген түрлерге алмастырады.

n)Inverse(Сtrl+I,инверттеу)-барлық түстерді қарама-қарсы түстерге ауыстырады.

o)Photo Filter (Фотофильтр)-шынайы фотографиялық фильтірлер.

p)Shadow/Highlight (Көлеңкелер/түстер) – ашықтық және қараңғылау облысының арақатынасын жылдам коррекциялау.

r)Equalize (Теңестіру) – бейне құралған әрбір каналдарды талдайды. Оның әр қайсысы ашық пиксельдерді – ақ, ақ кеүңгірт пиксельді – қараға түрлендіреді. Нәтежиесінде дайын суретте ақ және қара түс мүлде болмауы мүмкін, бірақ жекеленген каналдар міндетті түрде болады.

s)Threshold (Басқыш) – барлық күңгірт түстерді қара, ал ашық түстерді аққа айналдыру.

t)Posterize (Постерлеу) – бейне құралған элементер каналының ашықтылық диапазонын, көрсетілген интервал мәніне сай өзгертеді.

q)Variations (Варианттар)- түстерді, олардың қанықтылғын,т жарықтандырылуын баптау. Сонымен қатар әректтесу облысын таңдау.

Image  (Бейне) – менюінің командалары:

1.Dublicate (Бейненің көшірмесін алу) – бейненің көшірмесін сақтайтын файл жиынтығы.

2.Apply Image (Бейнені пайдалану) – бейнені немесе басқа суретке қабаттастырады

3.

4.Image Size (Бейне өлшемі) – бейненің өлшемін өзгерту.

5.Pixel aspect Ratio (Пиксельдің пропорциясы)-квадрат өлшемді пиксельдермен жұмыс жасау.

6.Сanvas Size (Холст өлшемі)-бейне өлшемі өзгермейді, тек ол орналасқан холст өлшемі өзгереді.

7.Rotate Canvas (Холстты бұру)-сағат тілінің бағытымен немесе оған қарама-қарсы, 90 немесе 180 градус бұру. Вертикаль немесе горизонталь  бойынша айналық шағылуын ұйымдастыру.

8.Grop (Рамка)-ерекшелеу шегі бойынша суреттің айналасын кесіп тастайды.

Егер ерекшеленген  облыс дұрыс ерекшеленген формалы болса, кесу шеткі пиксельден жүргізіледі.

9.Trim (Кесіп тастау)-фон кесіліп тасталады.

10.Histogram (Гистограмма)-анықталған ашықтқ пиксель санын ашықтылық мәніне тәуелділігінің  гистограммасын тұрғызады.

11.Trap (Треннинг)-треннингті баптау.

 

Layer (Қабат) менюі.

Photoshop-тағы кез-келген 1 сурет онымен жұмыс істеу мүмкіндігін кеңейту мақсатында, бірнеше қабатта орналаса алады. Layer менюінде қабаттармен жұмыс істеуге арналған барлық командалар жинақталған:

1.New-бұл командалар қабаттар жасаудың мүмкін болатын әдісін ұсынады.

a)Layers (Ctrl+Shift+N,қабат)-қарапайым қабаттар жасау.

b)Background From Layer (Фоннан қабат әзірлеу) — фонды қарапайым қабатқа айналдыру. Қабаттың фоннан айырмашылығы фонның орнын өзгертуге, мөлдірлігін баптауға,пиксельді қосу режимін өзгертуге болмайды.

c)Layer set (Қабаттар жинағы)-жасалған қабаттар орналасқан қабаттар жиынын әзірлеу.

d)Layer Set From Linked (Бірігулер жинағы)-өзара байланысқан қабаттарды бір жинаққа біріктіреді.

e)Layervia Copy (Ctrl+J,көшіру арқылы қабаттар жасау) — Ерекшеленген облысты көшіру  немесе бүкіл белсенді суретті көшіру арқылы қабат жасау.

f)Layervia Cut (Ctrl+Shift+J,кесіп алу арқылы қабаттар жасау) — Ерекшеленген облысты белсенді қабаттан жаңа қабатқа ауыстыру.

2.Duplicate Layer (Қабат көшірмесін жасау)-белсенді қабат мазмұнын толығымен жаңа қабатқа көшіру.

3.Delete (Өшіру)

a)Layer-белсенді қабатты өшіру.Фоннан басқа барлық қабаттарды орындауға болады.

b)

c)Chidden Layers (Жасырын қабаттар) — Layers палитрасында жасырын көрсетілген қабаттарды өшіру.

4.Layer Properties (Қабаттардың қасиеттері)-қабаттардың аты, түсі тағы с.с.

5.Layer Style (Қабаттар стилі)-белсенді қабатта орналасқан объектіні немесе олардың айналасын түрлендіруге мүмкіндік береді.

6.New Fill Layer (Бояу бар қабаттарды жасау) — ерекше жолмен боялған қабаттарды жасау.Программа бояудың үш түрін ұсынады:

Solid Color (Тұтас түс)-біртекті түспен бояу.

Gradient-дайын градиенттің біріне бояу.

Pattern (Үлгі)-дайын текстуралардың біріне бояу.

7.New Adjusment Layer

8.Change Layer Content (Қабаттардың мазмұнын өзгерту)

9.Layer Content Options (Қабаттар мазмұнының параметрі) – фигуралардың мазмұнын реттеу. Фигуралардың типін өзгертуге болады.

10. Type (Текст) – мәтіні бар қабаттармен жұмыс істеуге арналған компонент.

a)Create Work Path (Жұмсақ контур жасау) – қабат мазмұнын,контурын түрлендіреді.

b)Convert to Shape (Фигураға конвертациялау) – мәтінді фигураға түрлендіру.

c)Horizontal / Vertical – бейнедегі өрістердің орналасу ретін өзгерту.

d)Anti – aliased (Тегістеу) — әріптің шеттері тегіс болатындай етіп тегістеу.

None (Тегістеусіз) – тегістемеу

Crisp – шеттерін өзін ғана тегістеу

Strong (Қатаң тегістеу) — әріптің шетінен тура

Smooth (Жұмсарту) — әріптен фонға ауысуды жұмсарту.

e)Convert to Paragraph Text (Блокқа түрлендіру)

f)Warp Text (Текстті  деформациялау)

g)Update Text Layers (Барлық текстік қабаттарды жаңарту) – енгізілген өзгертулер,тек белсенді қабатқа және ерекшеленген барлық қабаттарда орындалады.

h)Replace All Missing Fonts (Жоқ шрифтерді алмастыру)

11.Rasterize (Растрлеу) – текстілік бейнелерді растрлық бейнелерге түрлендіру.

a)Type (Текст); b)Shape (Фигура); c)Fill content (Бояу) – векторлық бояуды растрлеу; d)Vector Mask (Векторлық маска) – растрды векторлық маскаға түрлендіру; e)Linked Layer (Байланысқан қабаттар) – Барлық байланысқан қабаттарда растрлеу жүргізу; f)All Layers (Барлық қабаттар).

12.

13.Add Layer Mask (Қабат маскасын қосу) – қабат маскасы қабат мазмұнын жартылай немесе толық тұратын маска.

 

Select менюі.

1.All (Барлығын ерекшелеу) – Ctrl+A

2.Deselect (Ерекшелеуді алып тастау) – Ctrl+D

3.Reselect (Ерекшелеуді қайтару) — Ctrl+Shift+D

4.Inverse (Инверттеу) – ерекшеленген  және ерекшеленбеген облыстың орнын ауданын көп облыста өңдеп, фрагментті өзіміз қолдану керек болған кезде ғана пайдалану.

5.Color Range (Түстік диапазон) – бейнеден пайдаланушының баптауларына сәйкес келетін барлық пиксельдің барлығын ерекшелейді. Ерекшелеуге ілінетін түс үлгісін беру үшін меню арқылы осы команданы орындап, суреттің қате жерін шерту керек.

a)Select ішкі тізімі арқылы қандай белгісі бойынша ерекшелеуді анықтаймыз.

b)Sampled Colors (Ерекшеленген түстер) – көрсетілген түстергесәйкес ерекшелеуді жүзеге  асырады.

a)Reds,Yellows,Greens,Cyans,Blues,Mergentas – көрсетілген түске сәйкес пиксельдерді ерекшелеу.

б)Highlights (Түстер) – неғұрлым ашық түсті пиксельдердң ерекшелеу.

в)Midtones  (Орташа тондар) – орташа ашықтылық түсті ерекшелеу.

г)Shadows (Көлнңкелер) – қанықтық(қою) түсті пиксельдерді ерекшелеу.

д)Out of Gamut (Галлиодантас) – көрінбейтін түстерді ерекшелеу.

c)Fuzziness (Разлитость) – қаншалықты ашық түсті пиксельдерді ерекшелеу керек екендігін анықтайды. RGB моделі үшін әр түстің ашықтылық  деңгейі RO-40-қызыл түстің ашықтыққа 0-40: 60-80: В 60-140.

d)Selection (Ерекшелеу) – терезеде ерекшеленген пиксельді көрсету.

e)Image (Сурет) – терезеде ерекшеленген бейнені көрсету.

f)Selection Preview (Ерекшелеуді қрап шығу) – ерекшеленген пиксельдерді тек Color Range терзесінде ғана ерекшеленген суреттің өзін тікелей көруге мүмкіндік береді.

g)Load (Жүктеу) – берілген команданың дайын баптауларының файлын жүктеу.

h)Save — Сақтау

i)Add to Sample (Үлгілерге қосу) – бір ерекшелеуден бірнеше үлгі бойынша  ерекшелеуге мүмкіндік береді.

j)Subtract from Sample (Ерекшелеуден алып тастау) – ерекшелеуден пиксельді алып тастау.

k)Inverse – select – inverse командасының әрекетін орындайды.

6.Feather (Растушевка) – ерекшелеу шегі бойынша жартылай ерекшеленген пиксельден толығымен облысты ерекшелеу. Әдетте объектіден фонға жұмсақ ауыстыруды қамтамасыз етеді.

7.Modify (Өзгерту) – ерекшелеуді модификациялау7

a)Border (Рамка) – көрсетілген арақашықтықтан кейін ерекшелеуді қайталайтын шекара жасау.

b)Smooth (Жұмсарту) – ерекшелеудің бұрыштарын жазу.

c)Expand (Кеңейту) – ерекшелеуді кеңейту,әдетте бір нәрсені дұрыс ерекшелемегенде пайдаланылады.

d)Contract (Cызу) – ерекшелеуді кішірейту.

8.Grow (Көршілес пиксельдер) – ерекшелеуді облыс біртүсті болса жалғастыру

9.Similar (Ұқсас) – жоғарыдағы командаға ұқсайды, тек облыста ғана ерекшелеуде бүкіл  суретін белгілейді.

10.Transform Selection (Ерекшелеуді түрлендіру) – ерекшелеуге Free Transform командасының әрекетінен бірегей өзгертулер енгізіледі.

11.Load Selection (Ерекшелеуді жүктеу) – каналдарда сақталған ерекшелеулерді жүктеу.

a)Document – ерекшелеу көзі құқлат болып табылады.

b)Channel – ерекшелеу ретінде жүктелетін зканал.

c)Inverse- ерекшелеуді инверсиялау.

d)New Selection – жаңа ерекшелеуді жүктеу.

e)Add to Selection – каналдарда бар ерекшелеуді бұрыннан бар елекшелеуге қосу.

f)Subtract from Selection – жүктелген ерекшелеуді бұрыннан бар елекшелеуден алып тастау.

g)Intersect with Selection – жүктелген ерекшелеу жіне бұрыннан бар ерекшелеудің айқасқан аумағын ерекшелеу ретінде қалдыру.

12.Save Selection – ерекшелеуді канал ретінде сақтау.

 

Filter менюі.

Фильтр – бір ғана кішкене функцияны орындайтын Photoshop-қа кірістірілген кішігірім программа.Фильтірлер Photoshop-тың жүйелік файлынан бөлек сақталатын өз бетінше бөлек файлдар болып табылады.Олардың өз форматы болады.

1.Filter Gallery – Photoshop CS ——————- қажетті нәтежиеге қол жеткізу үшін баптаулары әр-түрлі фильтірлердің әрекетінің нәтежиесін біріктіруге мүмкіндік береді.

2.Extract,Pattern  Maker, Liquify  (Шыару,текстура,разжижение)

a)Extract – объектілерді фоннан бөлуді афвтоматтандыратн құрылғы.

b)Pattern Maker – Web беттерге арналған файлдық өрнектерді жасауға арналған.

c)Liquify – суретті редакциялауға арналған инструменттер жиынтығы.

1.Warp (Қисайту) – қылқалым облысынан пиксельдерді алып, инструменттің қозғалған жағына қарай  ығысады.

2.Turbulence (Толқындату) —  толқын принципі бойынша өзгерту.

3.Twirl Clockwise – сағат тілінің бағытымен бұрау.

4.Twirl Counter Clockwise – сағат тілінің бағытына қарама-қарсы бұрау.

5.Pucker (Сығу) – қылқалам көрсетіп тұрған облыс мазмұнын  центрге қарай  тарту.

6.Bloat (Үрлеу) – қылқаламнан барлық бағыт лойынша объектінің үрленуі.

7.Shift Left (Пиксельдерді жинақтау) – қылқаламның қозғалыс бағытына паралель пиксельдерді ығыстыру.

8.Mirror (Шағылу) – бейнені араластырады.

9.Reconstruct (Қалыпқа келтіру) – жасалған өзгерістерді болдырмай, бейнені қалыпқа келтіреді.

10.Freeze Mask (Облысты құлыптау) — өңдеуге жатпайтындай етіп облысты құлыптап тастау.

11.Thaw Mask (Облысты құлыпиан шығару) – құлыптағы облысты қалыпты жағдайға келтіреді.

 

View менюі

Бейнені көрсетуді басқару командасынан тұрады.Компндалар тек көрсетілетінді өзгертеді, ал суреттің өзіне әсер етпейді.

1.Proof Setup (Профиль параметрі) – монитордан көрсету үшін түстік профильді таңдау.

2.Proof Colors (Түстік профиль) – профиль негізінде түстің бейнеленуін қосу.

3.Gamut Warning (Басып шығару диапазонын хабарлайды) – басыпшығарғанда басылып шықпайтын түстегі пиксельдер ерекшеленеді.

4.Pixel Aspect Patio Correction (Пиксельдер пропорциясын жөндеу) – мониторда квадрат ерекшелейтін пиксельдерді көрсету режимін қосу.

5.Zoom in (Out) – бейнені үлкейту (кішірейту).

6.Fit On Screen – бейнені экранның бүкіл көрінетін аумағына дейін үлкейту.

7.Actual Pixels (Шынайы өлшем) – суретті шынайы өлшемде  көрсетеді.

8.Print Size (Басып шығару өлшемі) – бейне өлшемін басып шығару кезінде көлемін оңтайлы етіп өзгерту.

9.Screen Mode (Экран режимі).

a)

b)Full Screen Mode With Menu Bar – бас менюі бар толық экрандық режим.

c)Full Screen Mode – толық экрандық режим.

10.Show Extras (Қосымша элементтерді көрсету) – бейнені көрсету механизмі.

11.Show (Көрсету) – белсенді сурет терезеде көрсетілетін және көрсетілмейтін өлшемдерді таңдауға мүмкіндік береді.

a)Selection Edges (Ерекшелеу сызығы).  

b)Target Path (Контур сызығы).

c)Grid (Төр).

d)Guides (Бағыттауыштар).

e)Slices (Фрагменттер сызығы).

f)Annotations (Комментарийлер).

g)All (Барлығы).

h)None (Ештеңені).

12.Show Extras Options – қосымша элементер параметрін баптау

13.Show Rulers – сызығыштарды көрсету

14.Snap(Байланыстыру) – байланыстыру бар жақтарын анықтау. Байланыстыру инструменттерінің әсер ету облысын шектеу.

15.Snap To (Байланыстыру стилі) – байланысатын байланысу стилін анықтау

a) Guides (Бағыттаушыға байланыстыру).

b) Grid (Торға байланыстыру).

c) Sciles (Фрагментке байланыстыру).

d) Document Bounds (Құжат шекарасына байланыстыру).

e)All (Барлығын байланыстыру).

f) None (Ештеңені байланыстырмау).

16.Lock (Clear,New) Guide – бағыттаушыны құлыптау,өшіру,жасау.

17.Lock (Clear) Sciles – фрагменттерді құлыптау (өшіру).

 

Window менюі

1.A Range бөлімі (Реттеу) – құжат терезесімен жұмыс істеуді ұйымдастыру.

a)Cascade (Каскад бойынша).

b)Tile (Мозаика).

c)Arrage  Icons (Белгішелерді реттеу).

d)Math Zoom and Location (Масштабты және өрнектерді сәйкестендіру).

e)New Window (Ағымдағы суретті жаңа терезеде ашу).

2.Work Space бөлімі (Жұмыс облысы) – жұмыс облысының түрін сақтау және жүктеу командалары орналасқан:

a)Save Work Space (Жұмыс облысын сақтау) – палитралар, инструменттер және т.б параметрлердің мәндерін және орналасуын бұзбай сақтау.

b)Delete Work Space (Жұмыс облысын өшіру) – белсенді жұмыс облысының тізімі кірген болса,одан алмастыру.

c)Reset All Palettes (Барлық палитраларды қалыпқа келтіру) – палитралардың орналасу ретімен баптауларды үнсіз келісім бойынша жағдайда қалпына келтіру.

 

Негізгі палитралар

Fotoshop-та жұмыс істеу оңай болуы үшін, бейнелермен жұмыс істеу барысында анықталатын түрленген бірнеше палитралар бар. Олар арқылы редакцияланып жатқан бейненің  негізгі параметрлерін баптауға болады.Кез-келген палитраны Window менюінің  Shop (Көрсету), командасын ашып, Hide (алып тастау) командасымен жасауға болады.

1.Navigator палитрасы  Window → Show navigator

Window → Show navigator командасын іске қосып, нақты бейнені көрсетуді оңтайландыру үшін пайдаланылады. Масштабтау терезесінде бейне миниатюра ретінде көрсетіліп, негізгі полотнодағы облыс квадратпен ерекшеленеді.

2.Info палитрасы  Window → Show info

Курсор орналасқан нүкте туралы толық ақпарат береді. RGB (CMYK) – берілген нүктенің  RGB (CMYK) сәйкесті құраушыларын көрсетеді. Х,У – курсорының алғашқы нүктесінің координатасы (0,0 – сол жақ жоғары бұрышын W,H – ерекшелеу өлшемдері.

3.Color (Синтез) палитрасы  Window → Show Color.

Негізгі түстерді таңдауға арналған.Түсік жолақ қасиеті түс оттеніігіне жуықтап таңдауға мүмкіндік береді.

4.Swatches (Каталог) палитрасы Window → Show Swatches

Түспен жұмыс істеуге арналған тағы 1 палитра.Түс үлгілері және оларды қосу немесе ажырату батырмасынан тұрады.Палитраның оң жақ жоғарғы жағындағы тілшені шерту экранға келесі менюді шығарады:

New Swatches (Жаңа үлгі) – палитраға пайдаланушы үлгісін қосу.

Reset Swatches (Үлгілерді қайта жүктеу) – түс жинағын үнсіз келісім бойынша жүктеу.

Load Swatches (Үлгілерді қосу) – жаңа жинақты қосу.

Save Swatches (Үлгілерді сақтау).

Replace Swatches (Үлгілерді алмастыру) – ағымдағы түстерді жаңалармен алмастыру.

Палитраның сыртқы бейнесін Small Thumbnail немесе Small List ретінде орналастыруға болады.

5.Styles (Стильдер)  палитрасы Window → Show Styles

Қабатқа белгілі бір түр  (м: ағаш діңгегі) беру үшін пайдаланылады. Құрамы Swatches палитрасының құрамына ұқсайды. 1-ші екеуі Swatches бірегей, ал 3-сі  арқылы үлгінің берілу формасын таңдауға мүмкіндік береді.

Text only (Тек текст).

Small Thumbnail (Кіші белгішелер).

Large Thumbnail (Үлкен белгішелер).

Small (large) List (Кіші (үлкен) тізім).

6.History (Протокол) палитрасы Window → Show History

Аса маңызды палитра, әрекетін болдырмауға мүмкіндік береді. Ашылмалы тізім арқылы командасын редакциялауға болады:

Step Forward – соңғы ерекшеленген әрекет белсенді болса, бір қадам алға жылжу.

Step Backward – бір қадам артқа.

New Snapshot (Снимок жасау) – бейненің ағымдағы қалпын фракциялайтын сурет жасайды.

Delete – протоколдан 1 қадам өшіріледі.

Clear History — протоколды тазарту.

New Document – бейне файлын.

History Options – палитра параметрлерін баптау.

7.Actions (Әрекеттер) палитрасы  Window → Show Actions

Файлға әр-түрлі орындалатын тізбектелген командалалар (Макростар немесе операциялар) жазуға мүмкіндік береді.


Скачать/Жүктеу

Комментировать

Вам необходимо войти, чтобы оставлять комментарии.




1Referat.kz сайтында кез-келген тақырыпқа мәліметтер, қазақша рефераттар, курстық жұмыстар жинақталған. Барлық мәліметтер тегін. Керек мағлұматты Жүктеп (Скачать) немесе Көшіріп (Скопировать) ала аласыз.

Наш сайт — это огромная Коллекция рефератов, курсовых работ, дипломных работ. Все материалы на сайте бесплатные. Нужную работу вы можете, скачать или скопировать.
Сайт картасы