МЕКТЕПТЕГІ МУЗЫКАЛЫҚ ТЕАТР


Скачать/Жүктеу

Музыкалық театрдың дәстүрі мен жаңашылдығы.

Театр — өнер түрі. Театрдың түрлері. Қазақстандағы театр өнерінің қалыптасуы және дамуы. Балалар театрлары. Мектепгердегі театрлардың қалыптасу жолдары, түрлері.

Режиссер — театрдың көркемдік жетекшісі және шығармашыльқ іс-әрекетті ұйымдастырушы. 

 Музыкалық   театрлардың   әйгілі   режиссерлары.   Актерлармен жарыс. Репертуар тандау

Режиссураның педагогикалық негіздері.

Спектакльді қоюдың жоспары, иьссаііыц жшіры мсн стилі, ролідерді бөл. Пьесаны тындау және талқылау, суырып сапма шыгармашылығы, сабақ өткізетін орын таңдау, театр өнерін насихаттау (радио, кино, көрме, қабырға газеті. тақырыптық әңгімелср).

Театр үйірмелерін ұйымдастыру, мекгептегі театрдың-материалдық

базасын, сабақтың жоспарын жасау, суретші, балетмеистер. Оркестр жетекшіеі, концертмеистер шақыру. Өншілерді тындау, музыкалық драматурпія-аық матернал жшау, ұжыммсн тәрбпе жұмысын жүргізу. Мектепге музыкалық спектаклъдер дайывдау жоне өткеру әдістемесі.

Семинар сұрақтары

1-семинар. Эстрадалық вокалды-аспапты ммзыканың дамуының негізгі кезендері.

2-семинар. Кеңестік вокалды-аспапты ансамбльдер) және социа- ‘ листік мемлекеттер жастар ансамбльдерініц шығармашылығы.                   ‘ .

3-семинар. Қазіргі зонг-опера вокалды-асппты ансамбльдерінің көңіл көтеруші шоу бағдарламалары.

4-семинар. Мемлекеттік вокалды-аспапты ансамбльдерді ұйымдастыру және оку тәрбиелеу жұмыстары.

5-семинар. Вокал мен-аспап қызмсті.

6-семинар. Өзін-өзі сүйемелдсп ән айту тәжрибелері.

7-семинар. Репертуармен жұмыс.

8-семинар.   Дайындық өткізудің әдісі мен түрлері. Эстрадалық

Музыкалық репертуарды дайындау.

9-семинар. Концерттік қойылымдар. Мектептегі музыкалық театр.

10 – семинар. Музыкалық театрдың дәстүрі мен жанашылдығы.

11-семинар. Режиссер – театрдың көркемдік жетекшісі және шығармашылық іс-әрекетті ұйымдастырушы.

12-семинар. Режиссураның педагогикалық негіздер.

Әдебиеттер. 

  1. Мекишев Б.М. Искусство и эстетическое воспитание студентов. Алма-Ата, 1972.
  2. Қазақ театрның тарихы. Ғылым. 1975 ж.
  3. Балтабаев М.Х. Рекомендации по улучшению деятельности и формирование репертуара ВИА и ФОПЕ вузов. Алматы, 1979.
  4. Умаров А. Из опыта музыкально-эстетического воспитания студенческой молодежи. – В кн.: Актуальные проблемы обучения и воспитания. Ташкент,1979 г.
  5. Құндақбаев Б. Уықыт және театр. Алматы «Өнер», 1981 ж.
  6. Квасница Н., Коленчук В. Дизайн дискотеки // Клуб и художественная самодеятельность. М., 1981.
  7. Гольдхлыд Г. Дискомода. М.,1981 Г.
  8. Балтабаев М.Х. Учебные занятия ансамбля и оркестра. Алма-Ата. 1982г.
  9. Заславская М.Б. Работа факультетов общественных профессий. Алма-Ата, Минвуз,1982 г.

10. Қазақтың музыкалық фольклоры. Ама-Ата, 1982г.

11. Смирнов Е.И. Теория и методика организации самодеятельного творчества трудящихся в культурно-просветительных учреждениях. М., Просвещение, 1983г.

12. Ахметова М. Традиции казахской песенной культуры. А., 1984г.

13. Уметенок А. Чем досуг интересен? Правда, 1985г.

14. Балтабаев М.Х. Рекомендации по улучшению деятельности и формирование репертуара ВИА. Алма-Ата,1985 г.

15. Үзақбаева С.А. Өміршең өнер өрісі. Алматы, 1988ж.

16. Қабаев Л.С. Жастардың музыкалық талғамы // әлеуметтік зерттеулер. 1989ж. 106б.

17. Кабалевский Д. Музыка туралы өңгіме. А., «Өнер» 1989ж.

18. Ұзақбаева С.А. Қзақтың халық педагогикасыңдағы музыкалық-эстетикалық тәрбие. Алматы, Мектеп, 1989ж.

19. Яшкин В.К. ВИА. М., 1990г.

20. Балтабаев М.Х. Қазақ халық музыкасы және студент жастар Алматы, Ана тілі, 1991ж.

21. Основы театрального искусства. М., 1991г.

22. Сағымбеков М., Көпбаев А. Мектептерде лекция-концерттерді ұйымдастыру әдістемесі. Алматы, 1994ж.

23. Джердималиева Р.Р. Научно-педагогические основы методической подготовки учителя музыки в системе высшего педагогического образования. Алматы, «Ғылым» 1997ж.

24. Медаяхова К.М. Қарамолдаева Г.Ж. Мектепе музыка тәрбиесін беру әдістемесі. Алматы, «Әл-Фараби» баспасы, 1997ж.

25. Әлібеков Ә. Баланың көңілі батыста. «Егеменді Қазақстан», 27.01.2001ж.

26. Ткаченко Г.А. Космос. Музыка. Ритуал. М., 2001г.22. Қазіргі педагог-музыканттың жұмысында А. Жұбановтың педагогикалық идеялары калай іскеасырылуда?


Скачать/Жүктеу

Комментировать

Вам необходимо войти, чтобы оставлять комментарии.
1Referat.kz сайтында кез-келген тақырыпқа мәліметтер, қазақша рефераттар, курстық жұмыстар жинақталған. Барлық мәліметтер тегін. Керек мағлұматты Жүктеп (Скачать) немесе Көшіріп (Скопировать) ала аласыз.

Наш сайт — это огромная Коллекция рефератов, курсовых работ, дипломных работ. Все материалы на сайте бесплатные. Нужную работу вы можете, скачать или скопировать.
Сайт картасы