«Менеджмент» және «Экономика» мамандығында оқитын студенттерге арналған сапалы курстық жұмыстар


Скачать/Жүктеу

Бұл жинақта тек қана курстық жұмыстардың тақырыптары жазылған. Тапсырыс беріп курстық жұмысты өзіңізге арнап жазғызып ала аласыз.

Әр жұмыстың бағасы 4000-7000 теңге аралығында болады.

Толығырақ ақылдасу үшін [email protected] поштасына жазуыңызға болады.

«Экономика» мамандығының студенттеріне арналған «Кәсіпорын экономикасы» пәні бойынша курстық жұмыстың

ТАҚЫРЫПТАРЫ

1.       Өнеркәсіптік кәсіпорында өнім сапасын басқару (кәсіпорын мысалында)

2.       Жаңа техниканы енгізудің экономикалық тиімділігі (кәсіпорын мысалында)

3.       Қазақстан өнеркәсібінде негізгі құралдарды пайдалануды жақсарту жолдары және оларды талдау (кәсіпорын мысалында)

4.       Өнеркәсіптік кәсіпорында өнімнің жаңа түрлерін игерудің экономикалық тиімділігі (кәсіпорын мысалында)

5.       Нарық жағдайындағы кәсіпорынның өндірістік қызметін ұйымдастыру және оның тиімділігі

6.       Нарықтық экономика жағдайындағы кәсіпорынның өнімді өткізу қызметін ұйымдастыру және оның тиімділігі (кәсіпорын мысалында)

7.       Өнеркәсіптік қалдықтар мен екінші қайтара ресурстарды пайдаланудың экономикалық тиімділігі (кәсіпорын мысалында)

8.       Кәсіпорынның айналым қаржысы және оларды пайдалану тиімділігі (кәсіпорын мысалында)

9.       Нарықтық экономика жағдайында еңбек ақыны ұйымдастыру және оның ерекшеліктері (кәсіпорын мысалында)

10.  Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорындағы өндіріс шығындарын төмендету резервтері (кәсіпорын мысалында)

11.  Өндірістің рентабельділік деңгейін талдау және оны арттыру жолдару (кәсіпорын мысалында)

12.  Кәсіпорында өндірістік ұжымдарының әлеуметтік дамуын ұйымдастыру және өндірісті басқаруды жетілдірудегі олардың міндеттері (кәсіпорын мысалында)

13.  Өнімнің материал сыйымдылығы және оны төмендету жолдары (кәсіпорын мысалында)

14.  Нарықтың қалыптасу жағдайындағы өндіріс тиімділігін арттыру жолдары (кәсіпорын мысалында)

15.  Бірлескен кәсіпорындар: құру тәжірибесі және өнеркәсіптің әртүрлі салалардағы олардың ерекшеліктері (кәсіпорын мысалында)

16.  Қазақстан Республикасының монополияға қарсы саясаты: мәні, бағыттары, қолдану тәжірибесі (өнеркәсіп саласының мысалында)

17.  Кәсіпорында табысты бөлуді және қалыптастыруды талдау (кәсіпорын мысалында)

18.  Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметін дамыту (кәсіпорын мысалында)

19.  Кәсіпорынның өндірістік бағдарламасын жасау (кәсіпорын мысалында)

20.  Нарық жағдайында кәсіпорындағы еңбекақыны төлеуді ұйымдастыруды жетілдіру

21.  Өнеркәсіп кәсіпорындарда салық салу (кәсіпорын мысалында)

22.  Акционерлік қоғамдардың экономикалық тиімділігі және олардың дамуы (кәсіпорын мысалында)

23.  Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыруды талдау (кәсіпорын мысалында)

24.  Қазақстан Республикасының өнеркәсібінде кәсіпкерлікті дамыту

25.  Қазақстан Республикасының өнеркәсібінде инновациялық процестерді дамыту (кәсіпорын мысалында)

26.  Шикізат таңдаудың экономикалық негіздеуі (кәсіпорын мысалында)

27.  Қазақстан Республикасының өнеркәсібіндегі шағын кәсіпорындар қалыптасуының тиімділігі және дамуы (кәсіпорын мысалында)

28.  Кәсіпорындардың коммерциялық қызметін ұйымдастыру (кәсіпорын мысалында)

29.  Кәсіпорында инновацияларды басқару (кәсіпорын мысалында)

30.  Өнеркәсіптік кәсіпорынның инвестициялық стратегиясы (кәсіпорын мысалында)

31.  Өнеркәсіптік кәсіпорынның инвестициялық қызметін талдау

32.  Өнеркәсіптік кәсіпорындағы ұйымдастырушылық (корпоративтік) мәдениетін қалыптастыру (кәсіпорын мысалында)

33.  Өнімнің бәсеке қабілеттігін арттыру жолдары (кәсіпорын мысалында)

34.  Кәсіпорынның бәсеке қабілеттігіне жету жолдары (кәсіпорын мысалында)

35.  Кәсіпорында еңбек мотивациясын жетілдіру (кәсіпорын мысалында)

36.  Кәсіпорында  шығындарды басқару (кәсіпорын мысалында)

37.  Кәсіпорынның маркетингтік қызметін жетілдіру (кәсіпорын мысалында)

38.  Кәсіпорынның қаржы тұрақтануына жету жолдары (кәсіпорын мысалында)

39.  Өндірісті әртараптандыру және оның экономикалық тиімділігі (кәсіпорын мысалында)

40.  Кәсіпорынның банкроттықтан сақтану жолдары (кәсіпорын мысалында)

41.  Өнеркәсіптік кәсіпорында қорды басқару (кәсіпорын мысалында)

42.  Кәсіпорынның экономикалық қауіпсіздігіне жету жолдары

43.  Кәсіпорынның тауарлық стратегиясын құру

44.  Кәсіпорынның амортизациялық саясаты, негізгі құралдарды жаңартуды жеделдетудің мәні және талдауы

45.  Лизингті дамыту – кәсіпорынның негізгі құралдарды жаңарту формасы ретінде

46.  Қазақстан Республикасының экономикасын жедел жаңарту жағдайында кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығына жету жолдары

47.  Қазақстан Республикасының өнеркәсібін дамытудың кластерлік перспективасы (кәсіпорын мысалында)

48.  Қазақстан өнеркәсібін әртараптандыру және одан әрі жаңартудың негізгі бағыттары

49.  Холдингтер: құру қажеттілігі, мәні және түрлері (өнеркәсіп мысалында)

50. Өнеркәсіптің кәсіпорындағы жөндеу жұмыстарын ұйымдастыруды жақсарту жолдары

51. Өнеркәсіптік кәсіпорын құрылғыларын жаңарту мен оның тиімділігі

52. Өнеркәсіптің негізгі қорының амортизациясы, есептеу тәртібі мен ҒТП-ті жетілдірудегі оның мәні

53.Нарықтық экономика жағдайында Қазақстан өнеркәсібінің салаларында капитал салымының экономикалық тиімділігі

54. Қазақстан өнеркәсібінде әрекет етуші кәсіпорынды қайта құрудың экономикалық тиімділігі

55. Бизнес-жоспар: мазмұны, әзірлеу тәртібі, көрсеткіштері

56.Нарықтық экономика жағдайында шикізат пен өнімдерді жеткізу жөніндегі кәсіпорындардың келісім-шарттық міндеттемелері (өнеркәсіптік кәсіпорын мысалында)

57. Өнеркәсіптегі құрылғыларды жаңарту, оларды жетілдіру жолдары және қаржыландыру көздері (өнеркәсіптік кәсіпорын мысалында)

58. Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынның материалдық қызығушылық принципінің дамуы

59. Қазақстан өнеркәсібіндегі еңбек өнімділінің өсуі резервтері (кәсіпорын және сала мысалында)

60. Өнеркәсіптік кәсіпорында жұмыс уақытын пайдалануды талдау

61. Кәсіпорынның еңбек ұжымындағы кәсіпкерлік және шаруашылық инициативасының дамуы

62. Шет мемлекеттермен ынтымақтастықтың жаңа формаларының дамуы (өнеркәсіп салалары мысалында)

63. Қазақстан өнеркәсібіндегі біріккен кәсіпорын қызметін талдау

64. Қазақстандағы нарықтық инфрақұрылымның дамуын талдау (өнеркәсіптік кәсіпорын мысалында)

65. Пайда және оны нарық жағдайындағы кәсіпорында талдау әдістері

66. Кәсіпорынның бәсекелестік  стратегиясын қалыптастыру

67. Кәсіпорындағы еңбек ресурстарын тиімді пайдалану

68. Еңбек ресурстарын құру: Қазақстанның және дамыған елдердің тәжірибесі

69. Кәсіпорын жұмысшыларының еңбек ақысы: еңбек ақы формалары мен жүйесі

70. Өнімнің өзіндік құнының – кәсіпорынның жалпы табысын қалыптастыруға әсері

71. Кәсіпорындағы баға белгілеу механизмдері

72. Нарықтық экономика жағдайында бағаны мемлекеттік реттеу

73. Кәсіпорынның кадрлық саясаты және оны жетілдіру жолдары

74.Кәсіпорындағы айналым құралының айналымдылығын жылдамдату жолдары

75. Кәсіпорын өнімінің өзіндік құны және оны төмендету жолдары

76. Кәсіпорынның айналым шығындары және оны минималдау жолдары

77. Кәсіпорынның еңбек көрсеткіштерін талдау

78. Кәсіпорынның өндірістік қоры және оны пайдалану тиімділігі

79. Қазақстан Республикасы экономикасының қазіргі заманғы салалық құрылымы

80.Кәсіпорын қызметінің тиімділігін бағалаудың экологиялық аспектілері

81. Өндіріс шығындарын анықтаудың шетел тәжірибесі

82. Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер, оларды бағалау әдістері

83.Экономиканы әлеуметтік-экономикалық жаңарту жағдайындағы мемлекеттің рөлі

84.Банкроттық және дағдарыс жағдайында кәсіпорынды басқару мен қайта құрылымдау

85.Қазақстан Республикасының шикізат базасы және оның даму бағыттары

86.Қазақстан Республикасының индустриалды-инновациялық даму жағдайындағы жанармай-энергетикалық кешенінің дамуы

87.Дағдарыс жағдайындағы Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылық  базасының дамуы

88. Табиғи ресурстарды оңтайлы пайдалануды ынталандыру

89. Қазақстан Республикасы халқын әлеуметтік қорғау тұжырымдамасы

90. Еңбек өнімділігі және оларды өлшеу әдістері

Тематика

курсовых работ по курсу «Предпринимательство»

для студентов специальности «Экономика»

1.     Финансирование предпринимательской деятельности

2.     Основные формы и виды предпринимательства

3.     Предпринимательская тайна: сущность и состав

4.     Формирование плана производства предпринимателя

5.     Виды ответственности предпринимателей

6.     Развитие    инновационного предпринимательства в РК (на примере предприятия)

7.     Роль конкуренции в предпринимательской деятельности

8.     Формирование стратегии предпринимательской деятельности

9.     Организация    кредитования  предпринимательской  деятельности

10.           Формирование институтов развития предпринимательства в Республики Казахстан

11.           Бизнес – план в предпринимательстве: особенности формирования

12.           Венчурное предпринимательство: тенденции и перспективы

13.           Роль бизнес — инкубатора в предпринимательстве РК

14.           Экономический анализ предпринимательской деятельности

15.           Методы и способы оценки эффективности предпринимательской деятельности

16.           Издержки производства в предпринимательстве: анализ и управление

17.           Организация индивидуальных и коллективных форм предпринимательства в РК

18.           Организация сделок в предпринимательской деятельности

19.           Лизинговые операции в предпринимательстве

20.           Факторинговые операции в предпринимательстве

21.           Планирование предпринимательской деятельности

22.           Роль франчайзинга в предпринимательской деятельности

23.           Инфраструктура поддержки малого предпринимательства в РК и за рубежом.

24.           Культура предпринимательских организаций

25.           Сущность и принципы предпринимательства, его роль в системе национальной экономики

26.           Стратегическое        планирование        предпринимательской деятельности

27.           Развитие      и      анализ      лизинговых      операций  в           предпринимательской деятельности

28.           Разработка       конкурентной      стратегии      (на      примере предприятия)

29.           Реорганизация предпринимательской организации

30.           Несостоятельность предпринимательских организаций

31.           Развитие корпоративного предпринимательства в РК

32.           Анализ  методов   оценки  рисков   в   предпринимательской  деятельности

33.           Особенности планирования предпринимательской деятельности за рубежом.

34.           Формирование и развитие кредитных товариществ  в предпринимательстве РК.

35.           Эффективность         развития         технопарков  в  предпринимательстве.

36.           Виды и принципы планирования предпринимательской деятельности

37.           Планирование и использование финансовых ресурсов в процессе организации предпринимательской деятельности

38.           Особенности кадрового обеспечения предпринимательской деятельности за рубежом

39.           Деловые отношения – важнейшая часть культуры предпринимательства

40.            Система мер по защите предпринимательской тайны

41.           Государственная поддержка предпринимательства в Казахстане

42.           Зарубежный опыт развития предпринимательства

43.           Финансирование предпринимательской деятельности за рубежом

44.           Ценные бумаги, как источники финансирования предпринимательской деятельности

45.           Управление персоналом в предпринимательской деятельности

46.           Контракт – как основной документ проведение коммерческих сделок

47.           Управление инновациями в малом предпринимательстве Республики Казахстан

48.            Проблемы развития малого бизнеса и пути их решения

49.            Риски в предпринимательской деятельности

50.           Договорные отношения предпринимателей с хозяйственными партнерами

51.            Анализ и оценка эффективности предпринимательской деятельности

52.           Акционерное общество как вид предпринимательской деятельности

53.           Управление предпринимательским риском

54.           Перспективы и потенциальные отрасли развития малого бизнеса в Казахстане

55.           планирование трудовых ресурсов в предпринимательской деятельности

56.           Мотивация трудовой деятельности предпринимателей

57.           Роль коллективных договоров в предпринимательской деятельности

58.           Анализ финансового состояния предприятий малого бизнеса (на конкретном примере)

59.           Анализ состояния собственных оборотных средств (на примере предприятия)

60.           Кредитные взаимоотношения предприятий малого бизнеса с банком (на примере предприятия)

61.           Отбор персонала: каналы и методы отбора

62.           Роль научно-исследовательских работ в малом предпринимательстве

63.           Анализ долгосрочных и краткосрочных перспектив предприятий малого бизнеса (на примере предприятия)

64.           Бизнес-план план осуществления предпринимательских проектов

65.           Особенности развитие финансового предпринимательства

66.           Крупномасштабное предпринимательство: особенности и преимущества

67.           Индивидуальное предпринимательство: — преимущество и недостатки

68.           Опыт зарубежных стран по мотивации предпринимательской деятельности

69.           Особенности предпринимательской деятельности в РК

70.           Венчурное инвестирование в предпринимательской деятельности

71.           Франчайзинг как источник косвенного финансирования в предпринимательстве

72.           Роль  посреднических услуг в предпринимательской деятельности

73.           Развитие предпринимательства в аграрном секторе экономики Казахстана

74.           Роль и значение коммерческого предпринимательства

75.           Формирование трудового коллектива в предпринимательской деятельности

76.           Управление малым предпринимательством

77.           Собственные средства и их значение в финансировании предпринимательской деятельности

78.           Проблемы и этапы развития предпринимательства в Республике Казахстан

 

«Менеджмент» мамандығы

бойынша «Бизнесті ұйымдастыру» пәнінен

курстық жұмыс тақырыптары

1.           Нарықтық экономикада кәсіпкерліктің объектілері мен субъектілері

2.           Кәзіргі кәсіпкерліктің негізгі ерекшеліктері

3.           Кәсіпкерлік қызметтің мемлекеттік реттеу қажеттілігі

4.           Өнеркәсіптік дамыған елдер экономикасындағы шағын және орта бизнестің орны

5.           Шағын және орта бизнесті қолдаудың шетелдік тәжірибесі

6.           ҚР шағын және орта бизнестің қалыптасуы, дамуы және қазіргі жағдайы

7.           Холдингтік компаниялардың құрылуы

8.           Капиталдың шоғырлануының объективті жағдайы және алғышарттары

9.           Корпоративтік кәсіпкерліктің мәні және негізгі формалары

10.      Фирманы Корпоративтік басқарудың кодексі

11.      Ірі бірлестіктерді құру механизмі

12.      Инновациялық қызметті ұйымдастырудың жалпы принциптері мен формалары

13.      Венчурлік бизнесті ұйымдастыру және инновациялық технологиялардың дамуы

14.      Технопарктер. Инновацияларды мемлекеттік қолдау

15.      Белгілері бойынша кәсіпкерліктің түрлері: өндірістік, коммерциялық, қаржылық

16.       Меншік формалары бойынша кәсіпкерліктің түрлері: жеке, мемлекеттік, муниципалды

17.      Иеленушілер көлеміне байланысты кәсіпкерліктің түрлері: жеке дара, ұжымдық

18.      Жеке дара кәсіпкерліктің мәні және түрлері

19.      Жеке дара кәсіпкерліктің артықшылықтары мен кемшіліктері

20.      Шаруашылық серіктестіктердің негізгі түрлерінің сипаттамасы

21.      Франчайзинг -  бизнесті ұйымдастыру интегрирленген формасы ретінде

22.      Бизнес субъектілерінің тіркеу тәртібі

23.      Кәсіпорынды жою және банкроттау

24.      Кәсіпкерлік қызметте аудиторлық фирмалардың ролі

25.      Экономикада банктік жүйенің ролі

26.      Қазақстан Республикасының банктің түрлері және функциялары

27.      Биржаның пайда болу тарихы

28.      Қор биржалар және олардың мүшелері

29.      Бағалы қағаздар түрлері және биржалық курстың қалыптасуы

30.      Қазақстан Республикасындағы тауарлық биржалар

31.      Аудит түрлері мен әдістері

32.      Қазақстан Республикасындағы кедендік төлемдер мен тәртіптер

33.      Қазақстан Республикасындағы технопарктердің құрылуы және дамуы

34.      Халықтың жұмысбастылығын реттеу орталықтар  жүйесі

35.      Ақпараттық жүйелер және іскерлік коммуникацияның құралдары

36.      Салықтар бизнесті экономикалық реттеу құралы ретінде

37.      Қазақстан Республикасының салықтық жүйесі: салықтардың жіктелуі, салықтық жүйенің элементтері

38.      Бизнестің экономикалық ақпараттық жүйесі

39.      Бизнестің комерциялық құпиясы және оны қорғау

40.      Қоғаммен байланыс жүйесі (publik relations)

41.      Іскерлік этика – экономикалық мәдениеттің элементі ретінде

42.      Бизнесті ұйымдастыру кезіндегі бизнес-жоспарды құрудың объективті қажеттілігі

43.      Тәуекелдің мәні мен түрлері, олардың жіктелуі

44.      Кәсіпорын пайдасын жоспарлау

45.      Бизнесті инвестициялау формалары: несие кепіл, лизинг, факторинг

46.      Қазақстан Республикасындағы лизингтің ерекшелігі

47.      Қазақстан Республикасындағы  бағалы қағаздар нарығының дамуы

48.      Шығарылатын өнімінің өзіндік құнын калькуляциялау

49.      Факторинг: мәні және түрлері

50.      Халықаралық бизнесті жүзеге асыру ұйымдастырушылық мотивтерімен нысандары

51.      Өдірістік кооперативтердің құрылуы және дамуы

52.      Еңбекті ұйымдастыру инновациялық формалар

53.  Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметі

54.  Бизнестің франчайзинг нысандарын ұйымдастыру принциптері

55.  Жеке фирманы құрудың негізгі кезеңдері

56.  Қазақстан Республикасында банк ісі даму тарихы

57.  Кәсіпорындағы өндірістік логистика

58.  Аудиторлық фирмалар, аудитордың құқығы мен міндеттері

59.  Арбитраждық процесс және оның қатысушылары

60. Сақтандыру компаниялары және қамқорлық шаруашылық тәуекелінің сақтандыру жүйесі

61.      Арнайы жарнамалық ақпараттық агентігі және бұқара ақпарат құралдары

62.      Іскерлік ортаның ерікті мемлекеттік қоғамдық бірлестігі, сауда палаталары

63.      Бизнесті ұйымдастырудағы ҒТП ролі

64.      Еркін кәсіпкерліктің арнайы зоналары

65.      Бизнеске салық салудың негізгі принциптері

66.      Бизнестің ұйымдық құралдары

67.      Персоналмен жұмыс істеудің негізгі принциптері

68.      Еңбекті материалдық ынталандыру

69.      Бизнесті жоспарлау мәні, оны жүзеге асыру кезеңі мен элементтері

70.      Бизнес-жоспар бөлімдерін әзірлеу тәртібі мен әдістемесі

71.      Кәсіпкерлік қызметте тәуекелді сақтандыру

72.      Кәсіпорын қаржысын жоспарлау

73.      Кедендік жүйенің мәні және ролі

74.      Бизнесті инвестициялау тиімділігін бағалау әдістері мен көрсеткіштері

75.      Бизнестің төлем қабілеттілігі мен қаржылық тұрақтылығын бағалау

 

Тематика

курсовых работ по курсу «Организация бизнеса»

для студентов специальности «Менеджмент»

1.           Субъекты и объекты предпринимательства в рыночной экономике

2.           Основные черты современного предпринимательства

3.           Необходимость государственного регулирования предпринимательской деятельности

4.           Место малого и среднего бизнеса в экономике промышленно развитых стран

5.           Зарубежный опыт поддержки малого и среднего бизнеса

6.           Становление, развитие и современное состояние малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан

7.           Становление холдинговых компаний

8.           Становление и развитие финансово-промышленных групп

9.           Сущность и основные формы корпоративного предпринимательства

10.      Принципы организации и деятельности объединения фирм. Кодекс корпоративного управления.

11.      Механизм создания крупных объединений

12.      Общие принципы и формы организации инновационной деятельности в Республике Казахстан

13.      Организация венчурного бизнеса и развитие инновационных технологий

14.      Государственная поддержка инноваций

15.      Виды предпринимательства по назначению: производственное коммерческое, финансовое, консультативное

16.      Виды предпринимательства по формам собственности: частное, государственное, муниципальное

17.      Виды предпринимательства по количеству собственников: индивидуальное, коллективное

18.      Понятие и виды индивидуального предпринимательства в Республике Казахстан

19.      Преимущества и недостатки коллективного предпринимательства

20.      Характеристика основных видов хозяйственных товариществ в Республике Казахстан

21.      Франчайзинг как интегрированная форма ведения бизнеса

22.      Порядок регистрации субъектов бизнеса в Республике Казахстан

23.      Банкротство и ликвидация предприятия

24.      Роль аудиторских фирм в предпринимательской деятельности

25.      Роль банковской системы в экономике

26.      Виды банков и их функции в Республике Казахстан

27.      История возникновения бирж

28.      Фондовые биржи и ее члены

29.      Виды ценных бумаг и формирование биржевого курса в Республике Казахстан

30.      Товарные биржи в Республике Казахстан

31.      Методы  виды аудита

32.      Таможенные платежи и режимы в Республике Казахстан

33.      Становление и развитие технопарков в Республике Казахстан

34.      Система регулирования занятости населения в Республике Казахстан

35.      Информационные технологии и средства деловой коммуникации

36.      Налоги как инструмент экономического регулирования бизнеса

37.      Налоговая система Республики Казахстан; классификация налогов, элементы налоговой системы

38.      Экономические информационные системы бизнеса

39.      Коммерческая тайна в бизнесе и ее защита

40.      Система связей с общественностью (public relations)

41.      Деловая этика как элемент экономической культуры

42.      Объективная необходимость разработки бизнес-плана при организации бизнеса

43.      Сущность и виды рисков, их классификация

44.      Планирование прибыли предприятия

45.      Формы инвестирования бизнеса

46.      Особенности лизинга в Республике Казахстан

47.       Развитие РЦБ в Республике Казахстан

48.      Значение рекламы в деятельности бизнеса

49.      Факторинг: сущность и виды

50.      Организационные формы и мотивы осуществления международного бизнеса

51.      Становление и развитие производственных кооперативов

52.      Инновационные формы организации труда

53.      Внешнеэкономическая деятельности предприятия

54.      Принципы организации франчайзинговой формы бизнеса

55.      Особенности деятельности синдикатов

56.      Основные этапы создания частной фирмы

57.      История развития банковского дела в Республике Казахстан

58.      Производственная логистика на предприятии

59.      Аудиторские фирмы, права и обязанности аудиторов

60.      Арбитражный процесс и его участники

61.      Система страхования коммерческого хозяйственного риска и страховые компании

62.      Специальные рекламные информационные агентства и средства массовой информации

63.      Торговые палаты, другие общественные и добровольные государственно-общественные объединения деловых кругов

64.      Роль НТП в организации бизнеса

65.      Специальные зоны свободного предпринимательства

66.      Торговая марка  предприятия

67.      Основные принципы работы с персоналом

68.      Материальное стимулирование труда

69.      Сущность планирования бизнеса, элементы и этапы его осуществления

70.      Порядок и методика разработки разделов бизнес плана

71.      Страхование риска в предпринимательской деятельности

72.      Планирование финансов предприятия

73.      Сущность и роль таможенной системы

74.      Показатели и методы оценки эффективности инвестирования бизнеса

75.      Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности бизнеса

 

Тематика

курсовых работ по дисциплине «Управление персоналом»

для студентов специальности «Менеджмент»

1.           Сущность кадровой политики в свете реализации стратегии «Казахстан-2030»

2.           Формирование и развитие трудовых ресурсов в Республике Казахстан

3.           Персонал управления – его состав, понятия, сущность и значение

4.           Влияние управления персоналом на эффективность деятельности организации в условиях рынка

5.           Социально-психологические аспекты управления персоналом

6.           Принципы и методы подбора кадров

7.           Процесс управления персоналом в организации

8.           Современные методы оценки персонала

9.           Зарубежный опыт подготовки кадров

10.      Эффективность управления персоналом, пути повышения и оценка

11.      Кадровый маркетинг: сущность и формы

12.      Индивидуальный трудовой договор как форма найма работника

13.      Мотивация и оплата труда персонала

14.      Управленческая этика и ее влияние на систему управления персоналом

15.      Эволюция функции управления человеческими ресурсами

16.      Развитие организации и системы управления персоналом

17.      Связующие процессы в управлении персоналом

18.      Диагностическая модель управления персоналом

19.      Стратегия управления персоналом в организации

20.      Зарубежные исследования по подготовке и управлению кадрами и их применение в рыночной экономике Республики Казахстан

21.      Набор и прием кадров

22.      Система отбора кадров

23.      Работа с кадрами (социально-психологические аспекты)

24.      Управление персоналом в условиях рынка

25.      Персонал нововведения

26.      Система стимулирования персонала в организации

27.      Рынок труда и занятость населения

28.      Стиль руководства и поведение индивида в процессе управления кадрами

29.      Охрана труда и социальная защита персонала в организации

30.      Планирование и развитие карьеры в современной организации

31.      Концепция управления персоналом в организации

32.      Организация деятельности кадровых служб в современных условиях

33.      Формирование эффективной системы управления персоналом в условиях рыночной экономики Республики Казахстан

34.      Влияние рынка трудовых ресурсов на подготовку и функционирование управления персоналом

35.      Система обучения и развития кадров в рыночных условиях

36.      Человеческий фактор в стратегии современной организации

37.      Стратегия управления трудовыми ресурсами в переходный период РК

38.      Зарубежный опыт управления персоналом организации

39.      Социальная политика и обеспечение безопасности труда в организации.

40.      Стратегическое управление персоналом организации

41.      Планирование работы с персоналом в организации

42.      Анализ рабочего места как основа эффективной системы управления персоналом

43.      Управление человеческими ресурсами: взаимосвязи макро-и микроуровней

44.      Технология управления персоналом и его развитие в организации

45.      Оценка результатов деятельности персонала организации

46.      Регулирование трудовых отношений в Республике Казахстан

47.      Мотивация персонала в условиях кризиса

48.      Привлечение иностранной рабочей силы на предприятиях Республики Казахстан

49.      Организация психологической службы и службы развития персонала на

предприятиях

50.      Оценка рабочего места, как фактора определения «комфортности» работников

51.      Ориентация и тренинги для работников организации

52.      Подходы и оценка эффективности работы кадровых служб

53.      Оценка эффективности обучения  работников

54.      Развитие человеческих ресурсов и процесс обучения персонала

55.      Механизм стимулирования персонала

56.      Особенности управления персоналом в условиях финансово-экономического кризиса

57.      Планирование карьеры и определение потенциала, значимых компетенций и мотиваторов развития

58.      Аттестация как эффективный инструмент управления персоналом

59.      Имидж в рамках корпоративной культуры компании

60.      Оценка эффективности различных способов поиска и подбора кандидатов

61.      Корпоративная культура как один из главных факторов группового воздействия

 

Экономика мамандығы

студенттері үшін «Кәсіпкерлік»

пәні бойынша курстық жұмыс тақырыптары

 

1.     Кәсіпкерлікті қызметті қаржыландыру

2.     Кәсіпкерліктің негізгі формалары мен түрлері

3.     Кәсіпкерлік құпия: мәні мен құрамы

4.     Кәсіпкердің өндірістік жоспарын қалыптастыру

5.     Кәсіпкерлер жауапкершілігінің түрлері

6.     Қазақстан Республикасындағы инновациялық кәсіпкерліктің дамуы (кәсіпорын мысалында)

7.     Кәсіпкерлік қызметтегі бәсекенің ролі

8.     Кәсіпкерлік қызметтің стратегиясын қалыптастыру

9.     Кәсіпкерлік қызмет үшін салық режимін талдауды негіздеу

10.           Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті қолдау институттарын қалыптастыру

11.           Кәсіпкерліктегі бизнес-жоспар: құру ерекшеліктері

12.           Венчурлық кәсіпкерлік: үрдістері мен келешегі

13.           Қазақстан Республикасы кәсіпкерлігіндегі бизнес-инкубатордың ролі

14.           Кәсіпкерлік қызметті экономикалық талдау

15.           Кәсіпкерлік қызмет тиімділігін бағалау әдістері мен тәсілдері

16.           Кәсіпкерліктегі өндіріс шығындары: талдау және басқару

17.           Қазақстан Республикасындағы жеке және ұжымдық формадағы кәсіпкерлікті ұйымдастыру

18.           Кәсіпкерлік қызметтегі келісім шартты ұйымдастыру

19.           Кәсіпкерліктегі лизингтік операциялар

20.           Кәсіпкерліктегі факторингтік операциялар

21.           Кәсіпкерлік  кызметті жоспарлау

22.           Кәсіпкерлік қызметтегі франчайзингтің ролі

23.           Шет елдегі және Қазақстан Республикасында шағын бизнесті қолдау инфрақұрылымы

24.           Кәсіпкерлікті ұйымдастырудың мәдениеті

25.           Кәсіпкерліктің мәні мен принциптері, оның ұлттық экономика жүйесіндегі ролі

26.           Кәсіпкерлік қызметті стратегиялық жоспарлау

27.           Кәсіпкерлік қызметтегі лизингтік операцияларды талдау және дамыту

28.           Бәсекелік стратегияны дайындау (кәсіпорын мысалында)

29.           Кәсіпкерлік ұйымдарды қайта ұйымдастыру

30.           Кәсіпкерлік ұйымдардың қабілетсізділігі

31.           Қазақстан Республикасында корпоративтік кәсіпкерліктің дамуы

32.           Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелділікті бағалау әдістерінің талдауы

33.           Шетелдегі кәсіпкерлік қызметті жоспарлаудың ерекшеліктері

34.           Қазақстан Республикасы кәсіпкерлігінде несиелік серіктестіктерді қалыптастыру мен дамыту

35.           Кәсіпкерлікте технопарктерді даму тиімділігі

36.           Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау түрлері мен принциптері

37.           Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру процесінде қаржылық ресурстарды жоспарлау және пайдалану

38.           Шет елдегі кәсіпкерлік қызметті кадрлық қамтамасыз ету ерекшеліктері

39.           Іскерлік қатынастар – кәсіпкерлік мәдениеттің маңызды бөлігі

40.           Кәсіпкерлік құпияны қорғау бойынша шаралар жүйесі

41.           Қазақстанда кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау

42.           Шет елде кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру

43.           Кәсіпкерлікті дамытудың шет ел тәжірибесі

44.           Бағалы қағаздар — кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру көзі ретінде

45.           Кәсіпкерлік қызметте персоналды басқару

46.           Контракт – коммерциялық келісім шарттарды жүзеге асырудың негізгі құжаты ретінде

47.           Қазақстан Республикасының шағын кәсіпкерлігіндегі инновацияларды басқару

48.           Шағын бизнесті дамыту мәселелері және оларды шешу жолдары

49.           Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекел

50.           Кәсіпкерлердің шаруашылық серіктестермен келісім шарттық қатынастары

51.           Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау және талдау

52.           Акционерлік қоғам кәсіпкерлік қызметтің түрі ретінде

53.           Кәсіпкерлік тәуекелді басқару

54.           Қазақстанда шағын бизнесті дамытудың әлеуетті салалары мен келешегі

55.           Кәсіпкерлік қызметте еңбек ресурстарын жоспарлау

56.           Кәсіпкерлердің еңбек ету қызметін мотивациялау

57.           Кәсіпкерлік қызметте ұжымдық келісім шарттың ролі

58.           Шағын бизнес кәсіпорындарының қаржылық жағдайын талдау (нақты мысалмен)

59.           Өзіндік айналым құралдарының жағдайын талдау (кәсіпорын мысалында)

60.           Шағын бизнес кәсіпорындарының банкпен несиелік өзара қарым қатынастары (кәсіпорын мысалында)

61.           Персоналды таңдау: таңдау әдістері мен арналары

62.           Шағын кәсіпкерліктегі ғылыми-зерттеу жұмыстарының ролі

63.           Шағын бизнес кәсіпорындарының ұзақ және қысқа мерзімді келешегін талдау (нақты кәсіпорын мысалында)

64.           Бизнес-жоспар кәсіпкерлік жобаларды жүзеге асыру жоспары

65.           Қаржылық кәсіпкерлікті дамыту негіздері

66.           Масштабты кәсіпкерлік: ерекшеліктер мен басымдылықтар

67.           Жеке кәсіпкерлік: басымдылықтар мен кемшіліктер

68.           Кәсіпкерлік қызметті ынталандыру бойынша шет ел тәжірибесі

69.           Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметтің ерекшеліктері

70.           Кәсіпкерлік қызметтегі венчурлық инвестициялау

71.           Франчайзинг кәсіпкерлікте жанама қаржыландыру көзі ретінде

72.           Кәсіпкерлік қызметтегі делдалдық қызмет көрсетудің ролі

73.           Қазақстан экономикасының аграрлық секторындағы кәсіпкерліктің дамуы

74.           Коммерциялық кәсіпкерліктің ролі мен маңызы

75.           Кәсіпкерлік қызметте еңбек ұжымын қалыптастыру

76.           Шағын кәсіпкерлікті басқару

77.           Өзіндік қаражаттар және олардың кәсіпкерлік қызметті қаржыландырудағы  маңызы

78.           Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті дамыту кезеңдері мен мәселелері

 

Тематика

курсовых работ по дисциплине «Экономика предприятия»

для студентов специальности «Экономика»

 

1.           Управление качеством продукции на промышленных предприятиях (на примере предприятия)

2.           Экономическая эффективность внедрения новой техники (на примере  предприятия)

3.           Анализ и пути улучшения использования основных средств в промышленности Казахстана (на примере предприятия)

4.           Экономическая эффективность освоения новых видов продукции на промышленных предприятиях

5.           Организация производственной деятельности предприятия и ее эффективность в условиях рынка

6.           Организация сбытовой деятельности предприятия и ее эффективность в условиях рынка

7.           Экономическая эффективность использования промышленных отходов и вторичных ресурсов

8.           Оборотные средства предприятия и эффективность их использования  (на примере предприятия)

9.           Организация заработной платы и ее особенности в условиях рыночной экономики (на примере предприятия)

10.      Резервы снижения издержек производства на предприятии в условиях рыночной экономики

11.      Анализ уровня рентабельности производства и пути ее повышения (на примере предприятия)

12.      Организация социального развития производственных коллективов предприятия и его задачи в совершенствовании управления производством

13.      Материалоемкость продукции и пути ее снижения (на примере  предприятия)

14.      Пути повышения эффективности производства в условиях функционирования рынка (на примере предприятия)

15.      Совместные предприятия: опыт создания и особенности их в различных отраслях промышленности (на примере промышленного предприятия)

16.      Антимонопольная политика Республики Казахстан: сущность, направления, опыт применения (на примере отрасли промышленности)

17.      Анализ формирования и распределения дохода на предприятии

18.      Развитие внешнеэкономической деятельности предприятия

19.      Формирование производственной программы предприятия

20.      Совершенствование организации оплаты труда на предприятии в условиях рынка

21.      Налогообложение на  промышленных предприятиях

22.      Развитие и экономическая эффективность акционерных предприятий (на примере промышленного предприятия)

23.      Анализ организации планирования на предприятии (на примере промышленного предприятия)

24.      Развитие предпринимательства в промышленности Республики Казахстан

25.      Развитие инновационных процессов в промышленности Республики Казахстан (на примере предприятия)

26.      Экономическое обоснование выбора сырья (на примере предприятия)

27.      Развитие и эффективность функционирования малых предприятий в промышленности Республики Казахстан (на примере предприятия)

28.      Организация коммерческой деятельности предприятий (на примере промышленного предприятия)

29.      Управление инновациями (нововведениями) на предприятии

30.      Инвестиционная стратегия промышленного предприятия

31.      Анализ инвестиционной деятельности промышленного предприятия

32.      Формирование организационной (корпоративной) культуры на промышленном предприятии

33.      Пути повышения конкурентоспособности продукции (на примере предприятия)

34.      Пути достижения конкурентоспособности предприятия

35.      Совершенствование мотивации труда на предприятии

36.      Управление затратами на предприятии

37.      Совершенствование маркетинговой деятельности предприятия

38.      Пути достижения финансовой стабильности предприятия

39.      Диверсификация производства,  ее экономическая эффективность (на примере предприятия)

40.      Пути предотвращения банкротства предприятия

41.      Управление запасами промышленного предприятия

42.      Пути достижения экономической безопасности предприятия

43.      Формирование товарной стратегии предприятия

44.      Амортизационная политика предприятия, анализ и значение для ускорения обновления основных средств

45.      Развитие лизинга как формы обновления основных средств предприятия

46.      Пути достижения инвестиционной привлекательности предприятия в условиях ускоренной модернизации экономики Республики Казахстан

47.      Перспективы кластерного развития промышленности Республики Казахстана (на примере предприятия)

48.      Основные направления дальнейшей модернизации и диверсификации промышленности Казахстана

49.      Холдинги: необходимость создания, сущность и виды (на примере промышленности)

50.      Пути улучшения организации ремонтных работ на промышленном предприятии

51.      Модернизация оборудования промышленного предприятия и его эффективность (по данным промышленных предприятий)

52.      Амортизация основных фондов промышленности, порядок начисления и ее значение в ускорении НТП

53.      Экономическая эффективность капитальных вложений в отраслях промышленности Казахстана в условиях рыночной экономики

54.      Экономическая эффективность реконструкции (расширения, технического перевооружения) действующих предприятий промышленности Казахстана

55.      Бизнес-план: содержание, порядок разработки, показатели

56.      Договорные обязательства предприятий по поставкам сырья и продукции в условиях рыночной экономики (на примере промышленных предприятий)

57.      Обновление оборудования в промышленности, пути его ускорения и источники финансирования (на примере промышленного предприятия)

58.      Развитие принципа материальной заинтересованности на предприятии в условиях рыночной экономики

59.      Резервы роста производительности труда в промышленности Казахстана (на примере отрасли или предприятия)

60.      Анализ использования рабочего времени на промышленном предприятии

61.      Развитие хозяйственной инициативы и предпринимательства в трудовых коллективах предприятий (на примере промышленного предприятия)

62.      Развитие новых форм сотрудничества с зарубежными странами (на примере отрасли промышленности)

63.      Анализ деятельности совместных предприятий в промышленности Казахстана

64.      Анализ развития рыночной инфраструктуры в Казахстане (на примере промышленного предприятия)

65.      Прибыль и методы ее анализа на предприятии в условиях рынка

66.      Формирование конкурентной стратегии предприятия

67.      Эффективное использование трудовых ресурсов на предприятий

68.      Формирование трудовых ресурсов: опыт развитых стран и Казахстана

69.      Заработная плата работников предприятия: формы и системы оплаты труда

70.      Влияние себестоимости продукции на формирование валового дохода предприятия

71.      Механизмы ценообразования на предприятии

72.      Государственное регулирование цен в условиях рыночной экономики

73.      Кадровая политика предприятия и пути ее совершенствования

74.      Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств на предприятий

75.      Себестоимость продукции предприятия и пути ее снижения

76.      Издержки обращения предприятия и пути их минимизации

77.      Анализ трудовых показателей предприятия

78.      Производственные фонды предприятия и эффективность их использования

79.      Современная отраслевая структура экономики Республики Казахстан

80.      Экологические аспекты оценки эффективности  деятельности предприятий

81.      Зарубежный опыт определения издержек производства

82.      Риски в предпринимательской деятельности, методы их оценки

83.      Роль государства в условиях социально-экономической модернизации экономики

84.      Управление и реструктуризация предприятия во время кризиса и банкротства

85.      Сырьевая база Республики Казахстан и направления ее развития

86.      Развитие топливно-энергетического комплекса в условиях индустриально-инновационного развития Республики Казахстан

87.      Развитие сельскохозяйственной базы Республики Казахстан в условиях кризиса

88.      Стимулирование рационального использования природных ресурсов

89.      Концепция социальной защиты населения Республики Казахстан

90.      Производительность труда и методы ее измерения

 

«Менеджмент» мамандығында  оқитын студенттерге

«Персоналды басқару» пәні бойынша курстық жұмыстың

ТАҚЫРЫПТАРЫ

1.     «Қазақстан -2030» стратегиясын жүзеге асырудағы кадрлық саясаттың мәні

2.     Қазақстан Республикасында еңбек ресурстарының қалыптасуы мен дамуы

3.     Басқару персоналы – оның құрамы, түсініктері, негізі мен мәні

4.     Нарық жағдайында персоналды басқарудың қызмет тиімділігіне әсер етуі

5.     Персоналды басқарудың әлеуметтік-психологиялық аспектілері

6.     Персоналды таңдаудың принциптері мен әдістері

7.     Ұйымда персоналды басқару үрдісі

8.     Персоналды бағалаудың қазіргі заманғы әдістері

9.     Кадрларды дайындаудың шетел тәжірибесі

10.                       Персоналды басқарудың тиімділігі, жоғарылату жолдары мен бағалауы

11.                       Кадрлық маркетингтің негізі мен формалары

12.                       Жеке еңбек келісім шарты жұмысшыны жолдау формасы ретінде

13.                       Мотивация мен персоналдың еңбек ақысы

14.                       Басқарушылық этика және оның персоналды басқару жүйесіне әсер етуі

15.                       Адам ресурстарын басқару функциясының эволюциясы

16.                       Персоналды басқарудың жүйесі мен оның ұйымдастырылуын дамыту

17.                       Персоналды басқаруда байланыстырушы процестер

18.                       Персоналды басқарудың диагностикалық моделі

19.                       Ұйымда персоналды басқарудың стратегиясы

20.                       Кадрларды басқару мен дайындау бойынша шетел зерттеулері және оларды Қазақстан Республикасының нарықтық экономикасында қолдану

21.                       Кадрларды жинау және қабылдау

22.                       Кадрларды таңдау жүйесі

23.                       Кадрлармен жұмыс істеу (әлеуметтік-психологиялық аспектілер)

24.                       Нарық жағдайында персоналды басқару

25.                       Жаңалықты енгізу персоналы

26.                       Ұйымдағы персоналды ынталандыру жүйесі

27.                       Персоналды басқаруда дау-жанжалдарды анықтау және шешу жолдары

28.                       Жетекші стилі мен кадрларды басқару процесінде тұлғаның мінез-қылығы

29.                       Еңбекті қорғау мен ұйымдағы персоналды әлеуметтік қорғау

30.                       Қазіргі заманғы ұйымда жоспарлау мен мансапты дамыту

31.                       Ұйымда персоналды басқарудың тұжырымдамасы

32.                       Қазіргі жағдайда кадрлық қызметтердің қызметін ұйымдастыру

33.                       Қазақстан Республикасының нарықтық экономика жағдайында персоналды басқарудың тиімді жүйесін қалыптастыру

34.                       Еңбек ресурсы нарығының персоналды басқарудың қызметіне және оны дайындауға әсер етуі

35.                       Нарық жағдайында кадрларды оқыту және дайындау жүйесі

36.                       Қазіргі ұйымның стратегиясындағы адам факторы

37.                       Қазақстан Республикасының өтпелі кезеңінде еңбек ресурстарын басқару стратегиясы

38.                       Ұйым персоналын басқарудың шетел тәжірибесі

39.                       Ұйымда еңбек қауыпсіздігін қамтамасыз ету және әлеуметтік саясат

40.                       Ұйым персоналын стратегиялық басқару

41.                       Ұйымда персоналмен жұмыс істеуді жоспарлау

42.                       Жұмыс орнын талдау – персоналды тиімді басқару жүйесінің негізі ретінде

43.                       Адам ресурстарын басқару: макро және микро деңгейлер байланысы

44.                       Персоналды басқару технологиясы және оның ұйымдағы дамуы

45.                       Ұйым персоналы қызметінің нәтижелерін бағалау

46.                       Қазақстан Республикасында еңбек қатынастарын реттеу

47.                       Дағдарыс жағдайында персоналды ынталандыру

48.                       Қазақстан Республикасы кәсіпорындарына шетел жұмысшы күшін тарту

49.                       Кәсіпорындағы психологиялық қызмет пен персоналды дамыту қызметін ұйымдастыру

50.                       Жұмыс орнын бағалау, жұмысшылардың «жайғасымдылықты» анықтау факторы ретінде

51.                       Ұйым жұмысшылары үшін жаттығулар мен бағыттар

52.                       Кадрлық қызмет жұмысының тиімділігін бағалау

53.                       Жұмысшыларды оқыту тиімділігін бағалау

54.                       Адам ресурстарын дамыту мен персоналды оқыту процесі

55.                       Персоналды ынталандыру механизмі

56.                       Қаржылық-экономикалық дағдарыс жағдайында персоналды басқару ерекшеліктері

57.                        Мақсатты жоспарлау және потенциалды, мәнді компетенцияларды, даму мотиваторларын анықтау

58.                       Аттестация – персоналды басқарудың тиімді құралы ретінде

59.                       Компанияның корпоративті мәдениеті шегіндегі имиджі

60.                       Кандидаттарды таңдаудың және іздеудің түрлі әдістерінің тиімділігін бағалау

Корпоративті мәдениет – топқа әсер етудің басты факторы ретінде


Скачать/Жүктеу

Комментировать

Вам необходимо войти, чтобы оставлять комментарии.
1Referat.kz сайтында кез-келген тақырыпқа мәліметтер, қазақша рефераттар, курстық жұмыстар жинақталған. Барлық мәліметтер тегін. Керек мағлұматты Жүктеп (Скачать) немесе Көшіріп (Скопировать) ала аласыз.

Наш сайт — это огромная Коллекция рефератов, курсовых работ, дипломных работ. Все материалы на сайте бесплатные. Нужную работу вы можете, скачать или скопировать.
Сайт картасы