Менеджмент, Маркетинг, Мемлекетті басқару

Ивестицияның пайда болуы және даму тарихы

Инвестиция туралы ұғым банк ісі ғылымының арнайы бөлігі болып табылады. Бұл инвестициялық қызметтің неғұрлым белсенді және ірі ресурстар бар мүшелер. Сондай – ақ оларды ұйыммен және тұрғындармен жинақтарды тарту олардың инвестициялық ресурстар трансформациялануы өндірісті дамыту үшін оларды бөлу және пайдалану бойынша туындайтын экономикалық қатынастар табылады. Қазіргі уақытта инвестициялық процессті қаржыландыру нарықтық тетікті бір қалыпқа келтіру Қазақстан Республикасы экономиканың дамуының басты проблемаларының бірі болып табылады. Тиімді инвестициялық тетікті қалыптастыру арқылы өнеркәсіптік өндірісті қалпына келтіру және сапаны қайта құру үшін әр түрлі көз-қарастар мен тәсілдер ұсынылуда. Осыған байланысты экономикалық жақсы дамыған сигмент ретінде банктік жүйеге келтіріледі. Болашақ мамандар инвестициялық процесті ұйымдастыру және жүзеге асыру саласына, кәсіби білім алуына мақсатты теориялар және тәжірибелік түрде бағытталған шетелдерде қалыптасқан инвестициялық инфрақұрлымның, қызмет ету мөлшері және оларға банктердің қатысу тәжірибесін қарастырады.

Читать полностью »

Білім беру мекемесі басшыларының функциялық міндеттері

Оқу орнын басқаруды директор және оның орын-басарлары іске асырады, ал олардың функциялық міндеттерін, тағайындау немесе сайлау тәртібін жалпы білім беретін мектеп жарғысы анықтайды. Оқу-тәрбие процесін басқаруды ең алдымен педагогикалық стажы үш жылдан кем емес, өзін мұғалімдік қызметте көрсете алған және қажетті ұйымдастырушылық қабілеті бар мектеп директоры атқарады.

Мектеп директорының функциялық міндеттері »Жалпы білім беретін мемлекеттік оқу орындары туралы уақытша ережесінен» және соның негізінде жасалатын әрбір жалпы білім беретін оқу орнының өз жарғысымен айқындалады.

Читать полностью »

Басқару, мектепішілік басқару және мектепшілік менеджмент

Педагогика ғылым мен тәжірибеде тұтас педагогикалық процесті басқару ғылыми тұрғыдан қарастырып, оған қатаң ғылыми негізделген сипат беруге деген ұмтылыс күшейе түсуде. Шындығында басқару тек техникалық және өндірістік процестерге ғана емес, сонымен бірге педагогика сияқты күрделі әлеуметтік жүйе үшін де қажет.

Жалпы басқару дегенді — шешім қабылдауға бағытталған, белгіленген мақсатқа сәйкес басқару нысанын ұйымдастыру, қадағалау, реттеу, алынған шынайы ақпарат негізінде талдау жасап, нәтижесінің қорытын-дысын шығару әрекеті деп түсіндіруге болады. Басқару нысаны биологиялық, техникалық, әлеуметтік жүйелер болуы мүмкін. Әлеуметтік жүйенің бірі ауыл, аудан, облыс, мемлекет көлемін қамтитын білім беру жүйесі деп білеміз. Бұл жерде білім жүйесі ретінде ҚР Білім және ғылым министрлігі, облыстық білім департаменттері, аудандық білім бөлімдерін атаймыз. Ал орта мектеп күрделі қозғалыстағы әлеуметтік жүйе ретіндегі мектеп-ішілік басқарудың нысаны болады. Біз мектепті басқару немесе оның компоненттері туралы айтқанда олардың жалпы жүйе — орта мектепті басқарудың бөліктері ретінде қарастырамыз. Ол бөліктерге тұтас педагогикалық, сынып сабақ жүйесі, мектеп тәрбие жұмысының жүйесі, оқушыларға эстетикалық тәрбие, кәсіптік бағдар беру жүйесі және т.б.

Читать полностью »

Менеджменттің мәні мен мазмұны

1.1. Менеджмент туралы түсінік, оның мазмұны
1.2. Менеджерге қойылатын талаптар
1.3. Менеджменттің негізгі мектептері
1.1 .Менеджмент туралы түсінік, оның мазмұны
Бұған дейін біз бизнесті тек “өзінің қара басына пайда табушылар», ал маркетингті — «жеке өзіне ғана пайда табу мақсатында өндірісті басқару мен тауар өткізу жүйесі» деп есептеп келдік.
Бұрын «менеджмент» және «менеджер» ұғымдары қанаушылық немесе қанаушы тап өкілі ретінде қолданылды. Ал қазір бұл сөздер жалпы бұқаралық мәнге ие болып, адамдардың әлеуметтік биік дәрежесін, олардың арнайы қызмет түріне жататындығын бейнелейді.
Менеджмент сөзін қазақшаға дәл аударатын болсақ, онда «басқа біреу арқылы өз мақсатына жету» болып шығады екен. Алайда сөзбе сөз аудару сөздің түпкі төркінін әрқашанда дәл бере бермейді.
«Менеджмент» (басқару) ағылшын сөзі, оның түп төркіні гректің «монус», яғни «қол», «күш» деген сөзінен шығып, алғашында мал бағу саласында, дәлірек айтқанда ат тізгінін ұстау, меңгеру шеберлігін білдірген. Кейіннен бұл атау адам қызметінің саласына ауысып, адамдарды басқарудың және ұйымдастырудың ғылыми, практикалық мәнін білдіретін болды.
Ағылшын тіліндегі Оксфорд сөздігінде бұл ұғымға мынадай түсінік беріледі:
1. Адамдармен қарым-қатынас жасау әдісі, үлгісі;
2. билік және басқару өнері;
3. шеберліктің ерекше түрі және әкімшілік дағды;
4. басқару органы, бөлігі.

Читать полностью »

Менеджмент(кітап)

Мазмұны
Алғы сөз……………………………………………… 3
Кіріспе………………………………………………… 9
Тақырып :1 Менеджменттің мәні мен мазмұны…… 11
1. Менеджмент туралы түсінік, оның мазмұны. 11
2. Менеджер іс-әрекеттерінің бағыттары……… 18
3. Менеджерге қойылатын талаптар…………… 22
4 Менеджменттің негізгі мектептері………….. 26
Тақырып:2. Ұйымдастыру — басқарудың объектісі және субъектісі…………. 34
1, Ұйымдар түсінігі және оның негізгі түрлері………………………….. 34
2. Ұйымдардың жалпы сипаттамасы……………………………………… 35
3. Басқарудың негізгі деңгейлері…………………………………………. 40
4. Кәсіпкер және кәсіпкерлікті басқару…………………………………… 44
Тақырып:3. Басқаруды ұйымдастыру құрылымдарының негізгі нысандары 47
1. Басқаруды ұйымдастыру құрылымдарын тұрғызудың үйлесімді белгілері және әсер ету факторлары…………………………………………………………………… 47
2. Басқаруды ұйымдастыру құрылымдарының негізгі типтері…………… 52
3. Құрылым типтерінің негізгі артықшылықтары мен кемшіліктері…….. 60
Тақырып: 4. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы……………………………… 67
1. Ішкі өзгермелі факторлар………………………………………………… 67
2. Ішкі өзгермелі факторлардың өзара байланысы………………………… 74
3. Тікелей және жанама әсер ету ортасы…………………………………… 80
4. Сыртқы ортаны талдау әдістері…………………………………………… 85
толық нұсқасын [email protected] — дан ала аласыз.

Читать полностью »

Маркетинг түрлері және олардың Қазақстанда даму тенденциялары

Тәжірибеге сүйенетін болсақ, маркетингтік үдеріс тігінен де, көлденеңінен де жүзеге асырылады. Осының негізінде маркетинг түрлерін жіктеу белгілері арқылы жүйелендіруге болады. Ғылыми-теориялық негіздерді талдау және синтездеу негізінде, сонымен қатар маркетинг тәжірибесіне сүйеніп, біз жіктелу белгілерін қолдана отырып, маркетинг түрлерін жүйелендірдік .

Читать полностью »

Құқық негіздері

М А 3 М Ү Н Ы :
КІРІСПЕ……………………………………………………………………………………..3

1. Тақырып. Мемлекет, қүқық жөне мемлекеттік-қүқықтық қүбылыстар туралы негізгі үғымдар………………………………………..5

2. Тақырып. ҚР Конституциялық қүқығының негіздері…..26

3. Тақырып. ҚР Әкімшілік қүқығының негіздері………………50

4. Тақырып. ҚР қүқық қорғау органдары жөне сот……………64

5. Тақырып. ҚР азаматтық қүқығының негіздері………………85

6. Тақырып. ҚР қылмыстық қүқығы………………………………….103

7. Тақырып. ҚР отбасы қүқығының негіздері…………………..122

8. Тақырып. ҚР еңбек қүқығының негіздері……………………..144

9. Тақырып. ҚР қаржы қүқығының негіздері……………………160

10. Тақырып. ҚР экологиялық жөне жер қүқығының негіздері……………………………………………………………………………………185

11. Тақырып. ҚР іс жүргізу қүқығының негіздері……………200

Тест тапсырмалары………………………………………………………………210

Үсынылатын әдебиеттер тізімі…………………………………………..255

Нормативті-қүқықтық актілер…………………………………………258

WЕВ-сайттар тізімі………………………………………………………………261
[email protected]

6 страниц1234561Referat.kz сайтында кез-келген тақырыпқа мәліметтер, қазақша рефераттар, курстық жұмыстар жинақталған. Барлық мәліметтер тегін. Керек мағлұматты Жүктеп (Скачать) немесе Көшіріп (Скопировать) ала аласыз.

Наш сайт — это огромная Коллекция рефератов, курсовых работ, дипломных работ. Все материалы на сайте бесплатные. Нужную работу вы можете, скачать или скопировать.
Сайт картасы